Dopłaty do wapnowania. Zobacz szczegóły

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
05-06-2019,8:10 Aktualizacja: 07-06-2019,13:13
A A A

Ośrodki doradztwa rolniczego będą realizowały "Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie". Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza (KSCH-R) w Warszawie poinformowała, do jakich zakupów będzie przysługiwała dopłata.

Przyjęty na lata 2019-2023 budżet programu to 300 mln zł. Dedykowany jest wszystkim gospodarstwom rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem tych mniejszych. Dofinansowanie będzie uzależnione od areału gospodarstwa.

wapnowanie, gleba, pieniądze na wapnowanie, MRiRW, Jan Krzysztof Ardanowski

Będą pieniądze na wapnowanie, a nawet dużo więcej

Jeśli zapowiedź ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego z wystąpienia przed posłami z sejmowej komisji rolnictwa zostanie zrealizowana, to wreszcie gospodarze domagający się od lat państwowego wsparcia na wapnowanie gleb - przynajmniej po części -...

- Nabór Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla ośrodków doradztwa rolniczego z poszczególnych województw rozpoczął się 3 czerwca, a później ODR-y będę realizowały program. Będą trzy stawki: do 25 ha gruntów - 300 zł, od 25 ha do 50 ha - 200 zł, od 50 ha do maksymalnie 75 ha będzie to stawka 100 zł - zapowiedział Rafał Romanowski, wiceminister rolnictwa.

Jak podała KSCH-R, dopłata będzie przysługiwała do:

  • wapna nawozowego, odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia ministra gospodarki z 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego
  • środka wapnującego, odpowiadającego typom środków wapnujących, o których mowa w przepisach rozporządzenia nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 października 2003 r. w sprawie nawozów

wapno granulowane

Wapno również na wiosnę

Wczesna wiosna to dobry czas do wykonania wapnowania, jest to tak zwany zabieg interwencyjny, który pomoże podnieść pH gleby tym samym przyczyniając się do wzrostu plonów. Najczęściej zabieg wapnowania wykonywany jest tuż po żniwach...

"Potwierdzeniem spełnienia ww. warunków jest umieszczenie na fakturze informacji o typie i odmianie zakupionego wapna nawozowego lub środków wapnujących oraz zawartość CaO lub CaO+MgO" - wskazuje stacja.

Przywołuje również przykładowe informacje na fakturze przy zakupie wapna nawozowego, odpowiadającego typom ze wspomnianego rozporządzenia ministra gospodarki:

  • wapno nawozowe typ: z przerobu skał wapiennych, odmiana 04, minimalna zawartość CaO 50 proc.
  • wapno nawozowe typ: z produkcji ubocznej, odmiana 07, minimalna zawartość CaO 30 proc.
  • wapno nawozowe zawierające magnez typ: węglanowe, odmiana 05, minimalna zawartość CaO+MgO 45 proc.

Z kolei przykładowe informacje na fakturze przy zakupie środka wapnującego, odpowiadającego typom określonym w przytoczonym unijnym rozporządzeniu, to:

  • G.1. Wapień naturalny, typ: wapień - standardowy oraz zawartość CaO proc. deklarowana przez producenta środka wapnującego
  • G.2. wapno tlenkowe i wodorotlenkowe pochodzenia naturalnego, typ: wapno magnezowe palone - jakość pierwsza oraz zawartość CaO+MgO deklarowana przez producenta środka wapnującego
  • G.3. wapno uzyskiwane w procesach przemysłowych, typ: wapno defekacyjne oraz zawartość CaO proc. deklarowana przez producenta środka wapnującego

    Fundusz poprawia wiceministra. Zamieszanie z wapnowaniem
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Jak skutecznie zarządzać gospodarstwem?

Advertisement
Advertisement