Czy od 1 maja 2016 r. zostaną zaostrzone przepisy nawożenia azotem?

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: dr inż. Arkadiusz Artyszak|redakcja@agropolska.pl
03-03-2016,8:35 Aktualizacja: 03-03-2016,8:37
A A A

Cykl azotanowy kończy się 30 kwietnia 2016 roku; a właściwie kończy się czteroletni okres obowiązywania tak zwanego cyklu azotanowego. Do tego czasu musi nastąpić nowelizacja Prawa wodnego. Z nowelizacją powiązany jest projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia „Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych”. Czasu jest coraz mniej.

OSN to obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenie azotanami pochodzenia rolniczego. Zgodnie z harmonogramem wynikającym z dyrektywy Rady 91/676/EWG dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego oraz obowiązującej ustawy – Prawo wodne, od 1 maja 2016 roku rozpoczyna się kolejny czteroletni okres programowania dyrektywy na lata 2016-2020, jak również powinien obowiązywać zaktualizowany program działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych.

nawożenie azotem,

Maksymalne dawki azotu

Wprowadzenie maksymalnych dopuszczalnych dawek azotu od 1 marca 2017 r. zakłada projekt „Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych”. Obowiązek ten ma dotyczyć wszystkich rolników....

Michał Milewski, radca ministra środowiska poinformował nas, że prace są prowadzone i że aktualnie trwają uzgodnienia z ministerstwem rolnictwa. Natomiast Dariusz Mamiński, radca ministra rolnictwa podkreślił, że „resortem wiodącym w sprawach wdrażania dyrektywy azotanowej w Polsce jest resort środowiska, który prowadzi i nadzoruje wszystkie prace w tym zakresie, jak również jest kompetentny do udzielania informacji na temat stanu realizacji podejmowanych prac”. Czyli mówiąc prostym językiem, nie bardzo wiadomo, na jakim etapie dokładnie znajdują się przygotowania.

W listopadzie  2014 roku Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że nasz kraj nie wywiązał się z zobowiązań, które wynikają z dyrektywy azotanowej. Skargę przeciwko naszemu krajowi wniosła Komisja Europejska, która uznała polskie działania za niewystarczające, aby te przepisy wdrożyć. Poprzedni rząd przygotował projekt „Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych”. Zakładał on przede wszystkim wdrożenie programu na terenie całego kraju, bez konieczności wyznaczania OSN. Wprowadzał także wysokość maksymalnych dopuszczalnych dawek azotu od 1 marca 2017 r., który miał dotyczyć wszystkich rolników. Wszyscy rolnicy mieliby także obowiązek prowadzić dokumentację zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem, którą należałoby przechowywać przez 3 lata od dnia jej sporządzenia. Gospodarujący na powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych, lub uprawiający warzywa na gruntach ornych na powierzchni powyżej 50 ha, lub produkujący rocznie więcej niż 60 DJP musieliby co roku opracowywać dla każdego pola plan nawożenia azotem.

Projekt programu został skierowany w zeszłym roku do społecznych konsultacji, podczas których nie brakowało do niego uwag. Jak będzie wyglądała ostateczna wersja projektu nie wiadomo. A 1 maja już niedługo...

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu