Kukurydza na ziarno - PDO 2018

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: mgr inż. Karolina Piecuch COBORU w Słupi Wielkiej | redakcja@agropolska.pl
22-03-2019,7:55 Aktualizacja: 23-03-2019,8:30
A A A

Pod koniec ubiegłego roku do Krajowego rejestru wpisanych było 199 odmian kukurydzy, w tym 23 nowo zarejestrowane. Około 75 proc. stanowiły odmiany ziarnowe. Przy tak licznym zestawie rolnicy mają problem z wyborem tej najbardziej odpowiedniej do uprawy, zwłaszcza, że plonowanie kukurydzy podlega dużym wahaniom w latach, z powodu zmiennych warunków pogodowych. Wartość odmian można jednak dokładnie sprawdzić korzystając z wyników PDO.

Porejestrowe Doświadczenia Odmianowe (PDO) prowadzone są przez Centralny Ośródek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej we współpracy z Krajowym Związkiem Producentów Kukurydzy (KZPK). Zakładane są w różnych warunkach siedliskowych na terenie całego kraju.

Podobnie jak odmiany zarejestrowane w Polsce traktowane są odmiany z rejestrów krajów UE, czyli z katalogu wspólnotowego (CCA). Warunkiem włączenia odmian z CCA do całej sieci doświadczeń PDO są ich pozytywne wyniki we wcześniejszych dwuletnich badaniach rozpoznawczych prowadzonych w kilku miejscowościach. Odmiany sprawdzone i zarejestrowane w naszych warunkach klimatycznych dają większą gwarancję powodzenia uprawy.

ziarno kukurydzy, przeczepa, magazyn

Odmiany kukurydzy na ziarno 2019

W obecnym sezonie do uprawy poleca się 29 odmian kukurydzy na ziarno w 3 województwach: kujawsko-pomorskim, łódzkim i podlaskim.   Wśród nich jest 11 mieszańców wczesnych, 15 średnio wczesnych i 3 średnio...

Wyniki doświadczeń to nie wszystko

Na podstawie wyników doświadczeń prowadzonych w ramach PDO można dokonać dokładnej analizy plonowania odmian, ale to nie zwalnia przedsiębiorców rolnych z analizy przyrodniczo-ekonomicznych warunków produkcji, które również należy wziąć pod uwagę wybierając odmianę do uprawy.

W przypadku kukurydzy równie ważna jak zdolność plonowania jest wczesność odmian, a o efektywności produkcji decyduje też wysiew nasion odpowiednich do rejonu klimatycznego oraz zamierzonego kierunku użytkowania. Trzeba pamiętać, że żadna odmiana nie zawiera cech wyłącznie pozytywnych i nie należy spodziewać się wybitnie wczesnego dojrzewania u odmian najbardziej plennych i odwrotnie należy zdawać sobie sprawę z tego, że odmiany bardzo wczesne rzadko przekraczają średni poziom plonowania. Odmiany wczesne w większym stopniu są też narażone na fuzaryjne choroby łodyg. Uwzględniając te uwarunkowania, a także niektóre inne cechy, np. morfologię rośliny (typ ulistnienia, wysokość łodygi, kształt ziarna), stopień tolerancji na warunki stresowe (np. chłody wiosenne), reakcję na niektóre herbicydy, tempo dosychania ziarna w polu, opóźnione zasychanie liści przy dojrzałym ziarnie, czy w końcu różnice cen nasion porównywalnych odmian, producenci kukurydzy muszą dokonać świadomego wyboru odmiany najbardziej odpowiedniej w konkretnych warunkach i dla swoich potrzeb.

ziarno kukurydzy, kombajn, przyczepa

Nowe odmiany kukurydzy na ziarno 2019

Do Krajowego Rejestru zostanie wpisanych 14 nowych odmian kukurydzy zalecanych do uprawy na ziarno. Wśród nich dominują odmiany wczesne (7), 4 to średnio wczesne, a 3 średnio późne. Przeważają mieszańce dwuliniowe (12), a tylko 2 są...

Czym wyróżniają się najlepsze kreacje?

Optymalną odmianę ziarnową powinny charakteryzować:

- zdolność tworzenia dużych plonów ziarna w rejonach, gdzie taka produkcja jest możliwa,

- odpowiednia wczesność, tj. możliwość rozwoju w niższych temperaturach,

- dojrzewanie i dosychanie ziarna w polu przy utrzymujących się zielonych liściach przed planowanym terminem zbioru,

- generatywny typ roślin (niezbyt wysokie łodygi bez skłonności do krzewienia),

- mała podatność na szkodniki i choroby,

- duża odporność na wyleganie,

- w przypadku uprawy kukurydzy dla przemysłu młynarskiego, ziarno powinno być typu szklistego (flint), podczas przerobu kruszyć się na małe fragmenty, a dla produkcji skrobi i do fermentacji typu mączystego, w większości zębokształtne (dent),

- możliwie mała podatność na stres, zwłaszcza okresowe niedobory wody.

zirano kukurydzy, ręka

Materiał siewny kukurydzy: kupić tańszy niż droższy?

Cena materiału siewnego kukurydzy jest zróżnicowana. Za ziarno siewne nowych odmian trzeba zapłacić więcej niż za starszych, ale tkwi w nich większy potencjał plonowania. Rolnik sam musi zdecydować: czy bardziej opłacalne jest dla niego...

Co wykazały wyniki badań?

W serii doświadczeń z kukurydzą na ziarno lokalizacja doświadczeń z poszczególnymi grupami wczesności zmieniła się w porównaniu z latami ubiegłymi - większe zagęszczenie doświadczeń z odmianami wczesnymi było w rejonach północnych, a z odmianami średnio późnymi i późnymi w rejonach południowych. Środek kraju to większa liczba doświadczeń z kukurydzą średnio wczesną. W 2018 r. założono 29 doświadczeń z 56 odmianami ziarnowymi. Grupę wczesną stanowiły 23 doświadczenia (badano 17 odmian z Krajowego Rejestru - KR i 6 z CCA), średnio wczesną także 23 doświadczenia (20 odmian z KR i 3 z CCA), a średnio późną 10 doświadczeń (6 odmian z KR i 4 z CCA). Nie wymienia się tutaj tzw. doświadczeń rozpoznawczych, z licznymi odmianami figurującymi jedynie w katalogu unijnym, a nie wpisanymi do Krajowego Rejestru, które również znajdują się na polskim rynku.

Przebieg pogody w kwietniu umożliwił terminowe siewy doświadczeń z kukurydzą (średnio w trzeciej dekadzie kwietnia). W sześciu miejscowościach kukurydzę zasiano dopiero w pierwszej dekadzie maja. Brak opadów oraz wysokie temperatury pojawiały się w ciągu całego okresu wegetacji w całym kraju, także w ważnym dla kukurydzy momencie wiechowania i zawiązywania kolb. Susza szczególnie dotknęła: Wielkopolskę, Dolny Śląsk, województwa opolskie i lubuskie oraz część Kujaw. Przebieg pogody sprawił, że kukurydza szybko osiągnęła dojrzałość. We wszystkich grupach wczesności zbierano ją średnio o trzy tygodnie wcześniej niż w 2017 r. Grupę wczesną 25 września, grupę średnio wczesną 29 września i grupę średnio późną 01 października.

Średni plon ziarna w grupie wczesnej wynosił 115,8 dt/ha i był na tym samym poziomie co w roku ubiegłym. Wilgotność ziarna była dużo niższa i wynosiła 20,0 proc. Plon odmian w grupie średnio wczesnej średnio wynosił 120,0 dt/ha i był tylko o 0,5 dt/ha wyższy niż w 2017 r. Wilgotność ziarna była aż o 10 proc. niższa i wynosiła 19,9 proc. Średni plon ziarna odmian średnio późnych wynosił 121,9 dt/ha i był aż o 3,4 dt/ha wyższy niż w 2017 r., przy wilgotności ziarna 19,1 proc.

  • Artykuł ukazał się w miesięczniku "Przedsiębiorca Rolny" nr 2-2019 - ZAPRENUMERUJ
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu