Jak podnieść plon kukurydzy bez pieniędzy? Cz. 1

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: dr hab. inż. Arkadiusz Artyszak | artyszak@apra.pl
18-12-2018,9:25 Aktualizacja: 18-12-2018,9:22
A A A

Tak się oczywiście nie da, ale pieniądze zainwestowane w uprawę kukurydzy mogą przynieść większe efekty, gdy rolnik dopilnuje wszystkich elementów agrotechniki, a zabiegi będzie wykonywał starannie i terminowo. Duże znaczenie ma wybór pola, uprawa po zbiorze przedplonu oraz doprawienie roli przed siewem.

Wybór stanowiska

Pod kukurydzę należy w miarę możliwości unikać pól w pobliżu lasów ze względu na ryzyko szkód wyrządzanych przez zwierzynę leśną. Zaniechanie jej uprawy w pobliżu lasów, krzewów i zadrzewień ogranicza także występowanie drutowców.

ciągnik, brona, bronowanie

Przygotowanie pola do siewu kukurydzy

Dobre przygotowanie pola do siewu to istotny element agrotechniki kukurydzy oraz pozostałych roślin uprawnych. Ma ono na celu zapewnienie optymalnych warunków termicznych oraz wilgotnościowych kiełkującym nasionom, a przez to zwiększenie...

Kukurydza najlepiej plonuje na glebach zasobnych w próchnicę, przepuszczalnych i szybko ogrzewających się wiosną. Najwłaściwszym odczynem gleby jest obojętny, jednak stosunkowo dobrze znosi pH w granicach 5-7,5. Na glebach zakwaszonych (o pH poniżej 5) plon wyraźnie się zmniejsza.

W razie potrzeby wapnowanie powinno przeprowadzić się bezpośrednio po zbiorze przedplonu. Termin wiosenny jest znacznie gorszy.

Dobór przedplonu

Obowiązuje zasada, że im mniejsza jest żyzność gleby, tym lepszy powinien być przedplon, a także im później kukurydza przychodzi po oborniku, tym gorzej. W praktyce kukurydza najczęściej jest uprawiana po zbożach lub po kukurydzy.

Uprawa w monokulturze nie powinna trwać dłużej niż 2-3 lata z powodu nasilenia występowania chwastów, chorób i szkodniki. Kukurydza uprawiana w monokulturze plonuje o kilkanaście procent niżej niż w zmianowaniu.

studenci, SGGW, WRiB, Wiesław Gryn, Rogów, Zamojszczyzna

Pasjonaci z SGGW u Wiesława Gryna

Wraz z grupą pasjonatów rolnictwa – studentek i studentów kierunku rolnictwo na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie miałem okazję być 28 maja w gospodarstwie Wiesława Gryna w Rogowie na Zamojszczyźnie. Myślę, że każdy...

Staranne zagospodarowanie słomy z kukurydzy

W przypadku uprawy kukurydzy w stanowisku po kukurydzy uprawianej na ziarno niezbędne jest staranne rozdrobnienie słomy i ścierniska mulczerem, aby zniszczyć gąsienice omacnicy prosowianki, które przygotowują się do przezimowania. Niestaranne wykonanie takiego zabiegu znacznie zmniejsza jego skuteczność.

Warto także dopilnować sąsiadów, aby wykonali ten sam zabieg. Wystarczy bowiem tylko jedno pole z niezniszczoną słomą, aby szkodnik zaatakował w następnym roku wszystkie plantacje w okolicy. 

Uprawa jesienna

Kukurydza jest wrażliwa na zagęszczenie gleby, dlatego należy dołożyć starań, aby tego uniknąć poprzez ograniczenie do minimum przejazdów po polu, stosowanie kół bliźniaczych, obniżenie ciśnienia w kołach itp.     

Kukurydza korzystnie reaguje na głęboką (na 25-30 cm) orkę przedzimową. Nie wolno jej jednak wykonywać podczas zbyt dużego uwilgotnienia gleby. Na glebach w dobrej kulturze możliwe jest spłycenie orki do 18 cm, pod warunkiem, że przynajmniej raz na cztery lata na tym polu zostanie wykonana orka głęboka.

Kukurydza źle reaguje na orkę wiosenną, dlatego powinno się ją wykonywać tylko w uzasadnionych przypadkach na glebach ciężkich i wilgotnych.

kukurydza, pole, strip-till

Kukurydza "w paski"

Kukurydza jako roślina uprawiana w szerokie rzędy idealnie nadaje się do uprawy w technologii strip-till. Taki system uprawy stosowany jest w gospodarstwie rolnym Państwa Agnieszki i Sylwestra Wagner ze wsi Lubotyń Kolonia położonej w...

Wiosenna uprawa

Prawidłowo wykonana uprawa przedsiewna ma decydujący wpływ na szybkość i równomierność wschodów roślin. Najkorzystniej jest doprawić rolę przed siewem agregatem uprawowym na głębokość 4-5 cm.

Niedopuszczalne jest stosowanie wiosną narzędzi aktywnych, które spulchniają glebę zbyt głęboko i przesuszają wierzchnią warstwę gleby (nierównomierne i opóźnione wschody). Nie wolno dopuścić do rozpylenia gleby, bo sprzyja to jej zaskorupieniu w razie wystąpienia intensywnych opadów.

Część rolników z powodzeniem stosuje różne warianty uprawy bezorkowej. Szczególnie dobre efekty daje ona w latach odznaczających się niedoborem wody. Wiesław Gryn z Rogowa na Zamojszczyźnie do tego celu wykorzystuje skonstruowany przez siebie agregat, w którym gleba jest spulchniana bardzo głęboko tylko w rzędzie przez specjalną redlicę.

Umożliwia ona także wykonanie nawożenia. Do redlicy w dolnej części doczepiony jest kawałek łańcucha, co pozwala na tworzenie tzw. kanałów powietrznych, które ułatwiają wzrost systemu korzeniowego kukurydzy.   

W przypadku wczesnych siewów zaleca się uprawę przedsiewną wykonać kilka dni wcześniej, aby gleba się ogrzała. Natomiast, gdy siew jest opóźniony, rolę należy doprawić bezpośrednio przed siewem, aby nie zwiększać strat wilgoci.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement