Kultywator Väderstad TopDown

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Artykuł sponsorowany firmy VÄDERSTAD
16-11-2017,12:10 Aktualizacja: 16-11-2017,14:01
A A A

Niezrównana wydajność

TopDown 300-900 to agregat wielozadaniowy, w którym połączono zdolność pełnego podcięcia gleby za pomocą talerzy uprawowych oraz głębokiej uprawy za pomocą sztywnych zębów.

Możliwość optymalnego ustawienia maszyny do każdych warunków na polu sprawia, że maszyna jest najbardziej wszechstronnym narzędziem do uprawy na rynku. TopDown ogranicza ilość koniecznych przejazdów, oszczędza wilgoć glebową, zwiększa wydajność i minimalizuje koszty.

Kilka zabiegów uprawowych w jednym przejeździe

TopDown to agregat wielozadaniowy, który łączy w sobie cechy agregatu intensywnie uprawiającego glebę za pomocą talerzy oraz trzybelkowego kultywatora zębowego. Talerze zamontowane są indywidualnie do ramy w odstępach 12,5 cm, tną i mieszają wierzchnią warstwę gleby, zapewniając jej doskonałą strukturę. Natomiast umieszczone co 27 cm zęby spulchniają glebę i mieszają z nią rozdrobnione resztki pożniwne do głębokości 30 cm. Ostatnia strefa robocza to talerze wyrównujące oraz wał uprawowy, które pozostawiają wyrównaną i w pełni skonsolidowaną powierzchnię pola.

Optymalne spulchnianie i mieszanie

TopDown wyposażony w sztywne zęby rozmieszczone co 27 cm intensywnie spulchnia i miesza glebę do głębokości 30 cm. Gdy zastosuje się nakładki DeepLoosening, głębokość uprawy zwiększa się do 40 cm. Zabezpieczenie hydrauliczne uruchamia się przy sile nacisku odpowiadającej 700 kG, co sprawia, że żądana głębokość robocza zostaje utrzymana nawet w trudnych warunkach glebowych. Przyczynia się to do stworzenia jednakowych warunków roślinom i ich wyrównanych wschodów.

Odkładnie MixIn - dwukrotne mieszanie

Wszystkie kultywatory produkowane w Väderstad wyposażone są w odkładnie MixIn w wyposażeniu standardowym. Odkładnia MixIn wypycha glebę nie w górę, jak się dzieje przy zastosowaniu odkładni typowych, lecz przed siebie. Gdy wypchnięta gleba spadnie, zostaje ponownie uprawiona przez ten sam ząb, tak więc rozdrabnianie brył i mieszanie gleby odbywa się z podwójną intensywnością. 

Lepsze rozprowadzenie uprawionej gleby i resztek pożniwnych na powierzchni pola to gwarancja bardziej równomiernych wschodów. Odpowiedni kąt nachylenia odkładni nawet podczas pracy na glebach ciężkich sprawia, że gleba zostaje optymalnie rozdrobniona. Po przejeździe kultywatora ma ona delikatną strukturę idealnie przygotowanego łoża siewnego. Unikatowe odkładnie MixIn to gwarancja doskonałego rozdrobnienia i zmieszania resztek pożniwnych z glebą.

Wysiew nawozu kultywatorem

Wyposażając TopDown w zestaw do wysiewu nawozu uzyskujemy możliwość równomiernego rozprowadzenia go w glebie jednocześnie z uprawą. Zestaw składa się z głowicy rozdzielającej, która dozuje nawóz dostarczony z przedniego zbiornika Väderstad FH 2200, oraz dysz umieszczonych za każdym zębem uprawowym.

Artykuł sponsorowany firmy VÄDERSTAD

Poleć
Udostępnij
Skomentuj