John Deere ProCut. Złoto targów Agritechnica 2015

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Prof. Jacek Przybył, UP w Poznaniu
12-11-2015,18:20 Aktualizacja: 13-11-2015,12:57
A A A

Regularne ostrzenie noży w połączeniu z prawidłowo wyregulowaną stalnicą zapewnia czyste cięcie. Wpływa to na zmniejszenie zapotrzebowania na moc i na redukcję zużycia paliwa o ok. 5%. Jednak za częste ostrzenie noży skraca czas ich użytkowania i ogranicza czas efektywnej pracy sieczkarni.

Takie sytuacje mają miejsce, ponieważ to operator określa moment ostrzenia na podstawie subiektywnej oceny jakości cięcia materiału lub bezpośredniego sprawdzenia ostrości noży. Potrzeba więc obiektywnego pozyskiwania informacji o czasie, w którym należy przeprowadzić ostrzenie noży i wyregulować położenie stalnicy. System ProCut firmy John Deere dla sieczkarni samojezdnej odpowiada na te potrzeby.

System na bieżąco, podczas pracy, monitoruje odległość między stalnicą a nożami oraz ostrość noży. Podstawą tego rozwiązania są bardzo precyzyjne czujniki indukcyjne umieszczone w stalnicy, służące do pomiaru jej odległości od noży oraz do pomiaru ostrości noży. Operator poprzez asystenta ostrzenia otrzymuje informacje dotyczące momentu naostrzenia noży, z podaniem zalecanej liczby cykli ostrzenia i polerowania. Dotychczas nie było technicznego rozwiązania do bezpośredniego pomiaru ostrości noży oraz odległości między stalnicą a zębami podczas pracy sieczkarni.

Specjalnie skonstruowane czujniki indukcyjne umieszczone w stalnicy mierzą odstęp między nią a nożami podczas pracy bębna z dokładnością do ± 0,03 mm. Precyzję działania czujników zoptymalizowano w badaniach laboratoryjnych i polowych, przy pełnej liczbie obrotów bębna nożowego, czyli przy prędkości obrotowej 35 m/s. Do budowy czujników w celu wyeliminowania ich ścierania zastosowano specjalne materiały ceramiczne. Czujniki są bezobsługowe.

W stalnicy umieszczono dwa czujniki, przy rzędach zewnętrznych noży, co gwarantuje wystarczającą dokładność pomiaru odstępu między nożami a stalnicą i jednocześnie jest kompromisem pomiędzy dokładnością pomiaru a kosztami. W przyszłości planuje się opcjonalne wyposażenie systemu w cztery czujniki, dla każdego rzędu noży, co jeszcze zwiększy precyzję pomiaru. Zastosowanie czujników nie zmienia sposobu użytkowania stalnicy. Tak jak dotychczas można ją odwrócić, a czujniki można przełożyć, odkręcając dwie śruby.

Cyfrowe dane z czujników są zbierane z częstotliwością ponad 100 kHz. Umożliwia to bardzo dokładną ocenę ostrza noża na podstawie co najmniej 48 punktów pomiarowych oraz określenie odstępu do stalnicy i parametrów ostrości noży. System pomiarowy jest zintegrowany z asystentem ostrzenia, który w odpowiednim momencie poprzez wyświetlacz przekazuje operatorowi informacje o potrzebie naostrzenia noży wraz zalecaną liczbą cykli. W ten sposób system ProCut użytkownikowi sieczkarni wskazuje zawsze idealny czas na regulację położenia stalnicy lub ostrzenie noży.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu