Zmieniają się zasady identyfikacji i rejestracji zwierząt gospodarskich

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: ARiMR, (em) | redakcja@agropolska.pl
07-09-2018,8:50 Aktualizacja: 07-09-2018,8:58
A A A

Od wtorku, 11 września rolnicy będą musieli stosować zmienione przepisy dotyczące zwierząt gospodarskich. Tego dnia w życie wchodzi bowiem ustawa z 20 lipca bieżącego roku o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przedstawia główne zmiany, które nowelizacja wprowadza. Posiadacze trzody chlewnej muszą zwrócić uwagę na:

ochrona zdrowia zwierząt, rząd, choroby zakaźne zwierząt, Inspekcja Weterynaryjna

Rząd zdecydował o wieloletnim programie ochrony zdrowia zwierząt

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu "Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego" na lata 2019-2023. Będzie realizowany przez Inspekcję Weterynaryjną, a jego koszt to blisko 76 mln zł. Resort...

 • w przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania i określenia obszaru zapowietrzonego, zagrożonego lub innego obszaru podlegającego ograniczeniom, wprowadzono na tych obszarach obowiązek zgłaszania w ciągu 2 dni zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada, z wyjątkiem urodzenia oraz uboju zwierzęcia gospodarskiego
 • w przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania i określenia obszaru zapowietrzonego, zagrożonego lub innego obszaru podlegającego ograniczeniom, wprowadzono na tych obszarach obowiązek zgłoszenia faktu oznakowania świni, w terminie 2 dni od dnia oznakowania, podając liczbę oznakowanych zwierząt
 • zmieniono zasady znakowania świń przez założenie na małżowinę uszną kolczyka albo wytatuowanie numeru siedziby stada, w której świnia się urodziła przed opuszczeniem przez to zwierzę tej siedziby stada, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia urodzenia tego zwierzęcia

  rejestracja zwierząt, zwierzęta gospodarskie, bydło, świnie, kozy, arimr

  Rusza nowy portal do rejestracji zwierząt

  W najbliższych dniach Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomi nowy portal IRZplus dzięki, któremu rolnicy będą mogli przez internet zgłosić np. o urodzeniu, kupnie, wywozie lub uboju zwierzęcia. Obowiązek dokonywania...
 • doprecyzowano termin dodatkowego oznakowania świń przez założenie na małżowinę uszną kolczyka albo wytatuowanie numeru identyfikacyjnego zgodnego z numerem siedziby stada, w której świnia przebywa powyżej 30 dni, w przypadku gdy świnia została przemieszczona do siedziby stada innej niż siedziba stada urodzenia i świnia przebywa w tej siedzibie stada dłużej niż 30 dni, - bezzwłocznie, jednak nie później niż przed opuszczeniem przez to zwierzę tej siedziby stada
 • zrezygnowano z obowiązku zgłoszenia do kierownika biura dodatkowego oznakowania świń
 • wprowadzano obowiązek znakowania świń, w przypadku utraty przez świnię kolczyka lub jego uszkodzenia, w terminie 1 dnia od stwierdzenia tej okoliczności
 • doprecyzowano przepis w zakresie przekazywania kierownikowi biura, jako wyników spisu stanu stada świń tylko liczby świń ustalonej podczas spisu

Posiadacze bydła, owiec i kóz muszą z kolei wiedzieć, że:

mięso, wołowina, wieprzowina, drób, żywność, spożycie mięsa

Zamiast mięsa, warzywa. Ograniczenie spożycia groźne dla rolnictwa?

Spożycie mięsa w Polsce niezmiennie od lat utrzymuje się na wysokim poziomie. W 2017 roku przeciętny Polak zjadł blisko 80 kg, przede wszystkim wieprzowiny i drobiu. Rośnie jednak liczba osób, które szukają alternatywnych rozwiązań -...

 • wyłączono posiadaczy bydła z obowiązku dokonywania spisu stanu stada
 • zrezygnowano z obowiązku przekazywania wyników spisu owiec lub kóz do kierownika biura (liczbę zwierząt ustaloną podczas spisu należy odnotować w księdze rejestracji)

Pośrednicy, organizatorzy targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt muszą zwrócić uwagę na to, że:

 • zwolniono podmioty prowadzące działalność w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt z obowiązku prowadzenia księgi rejestracji dla świń
 • zwolniono podmioty prowadzące obrót zwierzętami, pośrednictwo w tym obrocie lub skup zwierząt z obowiązku prowadzenia ewidencji
 • wprowadzono obowiązek prowadzenia ewidencji dla podmiotów prowadzących miejsca gromadzenia zwierząt, podmiotów prowadzących działalność w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt
 • zwolniono z obowiązku dokonywania spisu stanu stada

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 1/2024

Hoduj z głową świnie:

-Skąd się biorą stereotypie u świń?

-Jednym głosem w imieniu hodowców

-Zimowe wyzwania na odchowalni i tuczu

 

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 1/2024

Hoduj z głową bydło:

-Gdy brakuje kiszonki z kukurydzy

-Kiszonki i woda nie mogą zamarzać

-Zimny wychów na zdrowie

-Jak walczyć z chorobami racic?

 

PRENUMERATA