Rząd nie spieszy się z ustawą "odorową"

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
10-03-2020,10:40 Aktualizacja: 10-03-2020,10:44
A A A

Blisko rok trwają rządowe prace nad ustawą o minimalnej odległości dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej. Nie wiadomo kiedy zostaną zakończone.

Projekt tak zwanej ustawy odorowej uzyskał wpis do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów 28 marca 2019 r. Został mu wówczas nadany numer UD504.

sprzedaż gruntów rolnych, ministerstwo rozwoju, zagospodarowanie przestrzenne

Resort odpowiada KRIR. Rolnicy sami sprzedają działki "mieszczuchom"

Brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ale i nieprzemyślane podziały i sprzedaż gruntów przez samych rolników - to w opinii Ministerstwa Rozwoju przyczyny rozlewania się zabudowy mieszkaniowej wśród...

Na przełomie marca i kwietnia 2019 r. poddano go uzgodnieniom międzyresortowym, konsultacjom publicznym i opiniowaniu. Otrzymał pozytywną opinię Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Procedowanie się jednak przeciągało i projekt został wpisany do wykazu prac rządu pod nowym numerem UD2. Co dalej?

"Projekt w pierwszej połowie 2020 r. zostanie skierowany do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów" - poinformował w odpowiedzi na zapytanie poselskie Adam Guibourgé-Czetwertyński, wiceminister klimatu.

Jednocześnie przyznał, że ze względu na procedurę legislacyjną nie ma możliwości wskazania konkretnego terminu zakończenia prac nad dokumentem. Jak podkreślił, projekt dotyczy wyłącznie planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej.

"Uregulowanie dotyczące wyznaczania minimalnej odległości wyłącznie dla planowanych przedsięwzięć wynika przede wszystkim z konieczności ochrony praw nabytych. Jako planowane przedsięwzięcie sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej, rozumie się zamierzenie realizacji przedsięwzięcia sektora rolnictwa, które stanowi chów lub hodowla zwierząt, w stosunku do którego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 71 ust. 1 lub 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko" - wyjaśnił wiceszef resortu klimatu.
 Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 3/2021

Hoduj z głową świnie:

-Posłuchaj, co mają do powiedzenia

-Kształtowanie odporności poprzez żywienie

-Lepszy dobrostan to krótszy tucz

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 4/2021

Hoduj z głową bydło:

-Mleko będzie drożeć?

-Energia z mleka i słońca

-Dobry GPS z żyta, czyli jaki?

-Kiszonki w żywieniu cieląt

-Jak zadbać o rozród krów?

PRENUMERATA