Rolnicy apelują do ministra o działanie w sprawie ATM, GAEC oraz Mercosur

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Mirosław Lewandowski | lewandowski@apra.pl
10-02-2024,12:50 Aktualizacja: 27-02-2024,12:25
A A A

Wzmocnienie ATM, odstąpienie od karania rolników stosujących nawozy w uprawach roślin wiążących azot na gruntach nieprodukcyjnych oraz od podpisania umowy Mercosur. To główne postulaty organizacji rolniczych przesłanych do ministra rolnictwa.

Organizacje rolnicze zwracają się do ministra rolnictwa o podjęcie działań mających na celu wzmocnienie autonomicznych środków handlowych (ATM) zaproponowanych przez Komisję Europejską. Ich zdaniem niewystarczająco chronią one europejski rynek.

Organizacje branżowe proponują rozszerzenie lat referencyjnych dla wyliczenia poszczególnych ATM 2021-2023, która jest dalej idąca niż propozycja KE, obejmująca lata 2022-2023.

Czesław Siekierski, minister rolnictwa, Ukraina, import z Ukrainy, rolnictwo, zboże, żywnośc, KE, handel z Ukrainą

Siekierski: rozmawiamy z Ukrainą, a KE przymyka na to oko

Protesty rolników wynikają z drastycznego spadku opłacalności produkcji, między innymi wskutek wprowadzenia przepisów Europejskiego Zielonego Ładu. Puntem zapalnym jest też kwestia napływu ukraińskich produktów rolnych....

"Jednocześnie prosimy o podjęcie działań mających na celu rozszerzenie listy produktów podlegających ograniczeniom o owoce jagodowe, których napływ destabilizuje rynek krajowy i osłabia pozycję polskich producentów na arenie międzynarodowej" czytamy w komunikacie przesłanym do ministra rolnictwa.

Ugorowanie i stosowanie nawozów

Branża rolnicza zwraca się z wnioskiem o wsparcie działań, będących odpowiedzią na wniosek Komisji Europejskiej w zakresie GAEC 8, mających na celu rozwiązanie problemów związanych z dochodami rolników w obliczu znacznego spadku cen zbóż w UE.

Zgodnie z GAEC 8, w przypadku gdy grunty orne w gospodarstwie obejmują powierzchnię powyżej 10 ha, to co najmniej 4% powierzchni tych gruntów przeznacza się na obszary lub obiekty nieprodukcyjne.

Zamiast stosować ugorowanie, rolnicy z UE uprawiający rośliny wiążące azot, takie jak soczewica, groch lub bób i/lub międzyplony na 7% swoich gruntów ornych, będą uznawani za spełniających wymogi.

Uprawy te mogą służyć jako pasza dla zwierząt lub zielony nawóz. Stosowanie roślin wiążących azot i międzyplonów przynosi wiele korzyści środowiskowych dla zdrowia gleby, w tym dla jej różnorodności biologicznej.

Janusz Wojcoechowski, ugorowanie gruntów ornych, rośliny motylkowe, hodowcy bydła, rolnicy, KE

Wojciechowski: zamiast ugorowania uprawa roślin motylkowych

Janusz Wojciechowski, komisarz UE ds. rolnictwa poinformował, że Komisja Europejska zaakceptowała francuski pomysł dotyczący rozwiązania obowiązku przeznaczenia 4% gruntów na ugorowanie. Komisarz przypomniał, że jeszcze w pracach nad reformą...

Aby utrzymać ambicje środowiskowe WPR, uprawy na tych obszarach przeznaczonych jako nieprodukcyjne, mają być jednak realizowane bez środków ochrony roślin.

"W przypadku GAEC 8 proponujemy umożliwienie krajom członkowskim podejmowanie decyzji o odstąpieniu od karania rolników w przypadku braku realizacji normy oraz umożliwianie rolnikom, którzy zdecydują się na stosowanie roślin motylkowatych, zastosowanie środków ochrony roślin" czytamy w komunikacie.

Mercosur zaogni konflikt w Europie

"Jednocześnie wyrażamy głęboki sprzeciw przeciwko próbom podpisania umowy z krajami Mercosur, co zapowiada Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, komisarz ds. handlu" piszą branżowcy.

Rolnicy podkreślają, że wśród nich powszechne jest przekonanie o tym, że umowa z Mercosur, choć jest korzystna dla niektórych gałęzi przemysłu w UE, to będzie realizowana kosztem rolników, osłabi i dotknie kolejne sektory europejskiego rolnictwa, a szczególnie drób, wołowinę.

10 Forum Sektora Wołowiny, wołowina, bydło mięsne, producenci bydła, opasy, mamki, cielęta, dobrostan bydła mięsnego

Hodowla bydła stoi przed wyzwaniami i zmianami

Napięte relacje z Ukrainą i przepisy Europejskiego Zielonego Ładu zdominowały 10 Forum Sektora Wołowiny. 10 edycja Forum Sektora Wołowiny pod hasłem „Produkcja zrównoważona - szanse i zagrożenia” odbyła się 2 lutego w Warszawie....

Unijne rolnictwo nie poradziło sobie z napływem produktów rolno-spożywczych z Ukrainy. W efekcie przez całą Europę przechodzi fala protestów przeciwko unijnej polityce.

Polityka UE ogranicza możliwości produkcyjne rolnictwa, szczególnie w zakresie norm środowiskowych, klimatycznych oraz śrubuje i tak najwyższe na świecie normy dobrostanu zwierząt.

"Podpisanie umowy z krajami Mercosur będzie odebrane w środowisku rolniczym jako kolejne lekceważenie spraw rolników, nieliczenie się z ich głosem przez Unię Europejską, co jest coraz bardziej niebezpieczne" czytamy w piśmie.

Przedstawiciele branży wyrażają nadzieję, że minister rolnictwa będzie głosem obawy polskich rolników, którzy nie chcą i nie pozwolą, aby bezpieczeństwo i niezależność żywnościowa została poświęcona w imię przemysłu i bliżej nieokreślonej "zielonej ideologii", tak dalekiej od podstaw i zasad funkcjonowania Unii Europejskiej.

Pismo skierowane przez organizacje branżowe do ministra rolnictwa znajdziesz TUTAJ

Więcej informacji na temat hodowli bydła i produkcji mleka oraz hodowli i produkcji trzody chlewnej znajdziesz w magazynie "Hoduj z Głową Bydło" i "Hoduj z Głową Świnie"

Książki warte polecenia: Sygnały racic|Rozród - Praktyczny przewodnik zarządzania rozrodem (Cow Signals)

 

 

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 1/2024

Hoduj z głową świnie:

-Skąd się biorą stereotypie u świń?

-Jednym głosem w imieniu hodowców

-Zimowe wyzwania na odchowalni i tuczu

 

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 1/2024

Hoduj z głową bydło:

-Gdy brakuje kiszonki z kukurydzy

-Kiszonki i woda nie mogą zamarzać

-Zimny wychów na zdrowie

-Jak walczyć z chorobami racic?

 

PRENUMERATA