Pracownicy z Ukrainy mogą pozostać w gospodarstwach

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Remigiusz Kryszewski | redakcja@agropolska.pl
01-04-2020,17:00 Aktualizacja: 01-04-2020,16:49
A A A
Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka (PFHBiPM) zwróciła się do rządu o stworzenie ustawy regulującej wjazd i pobyt pracowników z Ukrainy. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony w przyjętej przez sejm ustawie. 
 
Zarząd PFHBiPM apelował 18 marca 2020 r. do Premiera RP o podjęcie pilnych działań w celu pozwolenia na wjazd do Polski pracowników z Ukrainy lub pozwolenie na pobyt na terytorium kraju do odwołania tym pracownikom, którzy już u nas są. 
 
Wnioskodawcy w uzasadnieniu napisali, że w wielu gospodarstwach mlecznych pracownicy zza wschodniej granicy stanowią jedyną siłę roboczą.
 
PFHBiPM, Ukraina, produkcja mleka, pracownicy z Ukrainy, mleko, premier, gospodarstwa mleczne, koronawirus, covid-19

Producenci mleka pod ścianą. Potrzebują pracowników z Ukrainy

Hodowla bydła i produkcja mleka to bardzo ciężkie zajęcie, które wymaga pracy niemal przez 24 godziny na dobę. Właściciele dużych gospodarstw mlecznych i nie tylko, mają problem z zatrudnieniem pracowników do obsługo stada....
Rząd w przyjętej przez Sejm ustawie uwzględnił wniosek PFHBiPM dotyczący cudzoziemców pracujących w polskich gospodarstwach rolnych.
 
Ustawa z dnia 28 marca 2020 r. wnosi poprawki do ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
 
W przypadku, gdy termin do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy wypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, termin ten ulega przedłużeniu do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu wyjątkowego. 
 
Natomiast jeżeli ostatni dzień okresu pobytu cudzoziemca na podstawie wizy krajowej przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, okres pobytu na podstawie tej wizy oraz okres ważności tej wizy ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania ogłoszonego stanu.
 
W takim przypadku w dokumencie podróży cudzoziemca nie umieszcza się nowej naklejki wizowej.
 
Jeżeli ostatni dzień okresu ważności zezwolenia na pobyt czasowy przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, okres ważności tego zezwolenia ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu.
 
W takim przypadku nie wydaje się, ani nie wymienia się karty pobytu.
 
 
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 3/2022

Hoduj z głową świnie:

-Stres cieplny w chłodni

-Dlaczego nie białko ogólne?

-Łubin jest dobry dla świń

-Piętrowa chlewnia

-Jak zmienia się rynek?

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 4/2022

Hoduj z głową bydło:

-Cena zawodzi hodowców

-Mleczna gala

-Aby było zdrowo i opłacalnie

-Witamina E i selen dla opasów

-Najważniejsze pierwsze dni

 

PRENUMERATA