Paraliż weterynarii? Rada chce podwyżek dla lekarzy

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
18-05-2021,10:40 Aktualizacja: 18-05-2021,10:47
A A A

W skrajnych przypadkach dochodzi do kuriozalnych sytuacji, w których lekarz weterynarii za wykonane w gospodarstwie czynności z wyznaczenia powiatowego lekarza weterynarii otrzymuje wynagrodzenie w wysokości od 3 do 15 zł - wskazuje Jacek Łukaszewicz.

Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w piśmie do ministra rolnictwa podkreśla, że napływa tam coraz więcej głosów od lekarzy weterynarii wykonujących zadania z wyznaczenia PLW dotyczące żenująco niskiego wynagrodzenia za ich realizację.

weterynaryjna e-recepta, Internetowe Konta Pacjenta, Inspekcja Weterynaryjna

Leki dla zwierząt na weterynaryjną e-receptę

Planowana jest modyfikacja systemu eRecepty, który jest częścią Internetowego Konta Pacjenta, o recepty wydawane przez lekarzy weterynarii na potrzeby leczenia zwierząt - poinformował Grzegorz Puda, minister rolnictwa. Prace są prowadzone w...

Nie są to stawki adekwatne do poziomu wykształcenia tych osób i ponoszonej odpowiedzialności.

"Stąd tez coraz częstsze zapowiedzi wyznaczonych lekarzy weterynarii odstąpienia od wykonywania czynności z wyznaczenia PLW, a to grozi paraliżem realizacji zadań IW w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego" - ostrzega Jacek Łukaszewicz.

Zwraca uwagę, że ostatnia kompleksowa nowelizacja rozporządzenia w zakresie wynagradzania lekarzy weterynarii miała miejsce w 2011 roku w wyniku ogólnopolskiego protestu. Późniejsze nowelizacje, w większości przypadków negatywnie opiniowane przez KRL-W, dotyczyły spraw technicznych.

Według szefa Rady, obowiązujące rozporządzenie wymaga kompleksowej nowelizacji, gdyż nie wypełnia delegacji dla ministra rolnictwa, zawartej w Ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej, do określenia droga rozporządzenia wysokości wynagrodzenia za przedmiotowe czynności, "mając na względzie zapewnienie odpowiedniego poziomu i jakości wykonywanych czynności".

Krzysztof Jażdżewski, Grzegorz Puda, Szymon Giżyński, zastępwca głównego lekarza weterynarii, Inspekcja Weterynaryjna

Znamy nazwisko zastępcy głównego lekarza weterynarii

Krzysztof Jażdżewski ponownie został zastępcą głównego lekarza weterynarii. Tym samym zastąpił on Mirosława Welza, który w połowie marca zrezygnował z tego stanowiska. Minister rolnictwa Grzegorz Puda w obecności sekretarza stanu...

"Zwracam się z prośbą o wszczęcie konstruktywnych prac nad kompleksową nowelizacją rozporządzenia w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarz weterynarii" - napisał Łukaszewicz.

Jednocześnie załączył uchwałę KRL-W z 2016 r. w sprawie projektu zmiany przedmiotowego rozporządzenia w oparciu o ekspertyzę Katedry Rachunkowości Menedżerskiej - Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Mogłaby być punktem wyjścia do prac nad nowelizacją rozporządzenia.

Prezes KRL-W wystąpił ponadto o wyznaczenie terminu spotkania roboczego w tej sprawie.

"Niepodjęcie działań w tym zakresie może grozić paraliżem działań Inspekcji Weterynaryjnej z powodu braku chętnych do wykonywania czynności zleconych przez PLW" - podsumował prezes Łukaszewicz.
 Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 3/2022

Hoduj z głową świnie:

-Stres cieplny w chłodni

-Dlaczego nie białko ogólne?

-Łubin jest dobry dla świń

-Piętrowa chlewnia

-Jak zmienia się rynek?

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 4/2022

Hoduj z głową bydło:

-Cena zawodzi hodowców

-Mleczna gala

-Aby było zdrowo i opłacalnie

-Witamina E i selen dla opasów

-Najważniejsze pierwsze dni

 

PRENUMERATA