Można dostać refundację kosztów zakupu jagniąt, owiec i jałówek

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
12-07-2017,8:15 Aktualizacja: 12-07-2017,8:36
A A A

Do 31 lipca rolnicy mogą ubiegać się o refundację kosztów zakupu jagniąt lub owiec, jałówek hodowlanych ras mlecznych, a także o pomoc z powodu mniejszej sprzedaży mleka - poinformował resort rolnictwa.

Wnioski o refundację części kosztów zakupu jagniąt, mających w dniu zakupu "poniżej 12 miesięcy, ważących co najmniej 14 kg i nie więcej niż 40 kg" lub owiec mających "nie mniej niż 12 miesięcy" mogą się ubiegać producenci mleka, świń lub owiec - czytamy w komunikacie.

owce, kozy, wypas zwierząt, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, województwo śląskie

Pieniądze na wypas, czyli owce i kozy ze wsparciem

Rozstrzygnięto konkursy na wypas owiec i kóz oraz promocję tradycyjnego pasterstwa w Beskidach i na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Pierwszy otwarty konkurs ofert miał na celu ochronę czynną bioróżnorodności i krajobrazu poprzez...

"Pomoc przysługiwałaby producentowi, który posiadał w dniu 31 grudnia 2016 r., w siedzibie stada, której nadano numer na podstawie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, krowy typu użytkowego mleczny lub kombinowany mające powyżej 24 miesięcy, świnie lub owce, według danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich. Pomoc będzie przysługiwała do jagniąt lub owiec zakupionych w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 lipca 2017 r., zgłoszonych do rejestru zwierząt gospodarskich" - poinformowało ministerstwo.

Producent ubiegający się o pomoc będzie zobowiązany do utrzymywania jagniąt i owiec, nie krócej niż do dnia 31 lipca 2020 r. Jak podał resort, wnioski o refundację kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mlecznych mogą składać producenci mleka.

"Pomoc będzie przysługiwała do nie więcej niż 30 sztuk tych zwierząt zakupionych w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 lipca 2017 r., mających w dniu zakupu powyżej 3 miesięcy i nie więcej niż 24 miesiące, zgłoszonych do rejestru zwierząt gospodarskich, dla których wystawiono świadectwo potwierdzające ich pochodzenie, o którym mowa w art. 26 ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, urodzonych w stadach objętych oceną wartości użytkowej bydła" - podał resort.

alta dairy school, alta, bydło mleczne, jałówki

Jałówki od narodzin do pierwszego wycielenia

Hodowcy bydła mlecznego i producenci mleka wzięli udział już w piątej edycji Alta Dairy School, która 3-4 listopada odbyła się w Ślesinie w woj. wielkopolskim. Tematem tegorocznej konferencji był okres okołoporodowy począwszy od zasuszenia...

Dodano, że wsparcie przysługuje producentowi mleka, który w dniu złożenia wniosku o udzielenie pomocy "posiadał w siedzibie stada krowy typu użytkowego mleczny lub kombinowany, mające powyżej 24 miesięcy, albo nie posiadał w tym dniu krów, według danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oraz sprzedał w 2016 r. podmiotom skupującym mleko nie mniej niż 5 tys. kg mleka".

Według komunikatu producent mleka będzie zobowiązany do utrzymywania, nie krócej niż do dnia 31 lipca 2020 r., jałówek hodowlanych ras mlecznych, do których otrzymał pomoc.

"Warunkiem udzielenia pomocy z tytułu zmniejszenia sprzedaży mleka będzie posiadanie przez producenta mleka, w dniu składania wniosku o udzielenie pomocy, w siedzibie stada, której nadano numer na podstawie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, krów typu użytkowego mleczny lub kombinowany mających powyżej 24 miesięcy, według danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich, sprzedanie w 2016 r. podmiotom skupującym mleko nie mniej niż 15 tys. kg mleka oraz sprzedanie w okresie od dnia 1 lutego 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r. mleka podmiotom skupującym mleko w ilości mniejszej niż ilość mleka sprzedana w analogicznym okresie roku ubiegłego, i nie mniej niż 1000 kg mleka" - czytamy.

Jak podkreślono w komunikacie, pomoc z tytułu zmniejszenia sprzedaży mleka zostanie udzielona "w przypadku niewykorzystania środków na inne formy pomocy".

Wnioski rolnicy mogą składać do oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta mleka.
 

Poleć
Udostępnij
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 3/2024

Hoduj z głową świnie:

-Przednówek w chlewni

-Tucz świń w cyklu otwartym. Żywienie

-Stres cieplny a rozród loch

-Środki do walki z muchami

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 3/2024

Hoduj z głową bydło:

-Dobra siara to podstawa

-Stres cieplny - rozród, żywienie, cielęta

-Kwasica żwacza w świetle najnowszych doniesień

-Metody diagnozowania ciąży

 

PRENUMERATA