Jak zmieniała się hodowla w oborach i chlewniach? Te dane wiele pokazują

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
04-09-2021,10:40 Aktualizacja: 03-09-2021,15:32
A A A

Zmiany w strukturze stad świń czy bydła w ostatniej dekadzie pokazują, w jakich kierunkach chcą – a czasem muszą – podążać hodowcy próbujący utrzymać się na rynku produkcji zwierzęcej.

Z raportu Głównego Urzędu Statystycznego po Powszechnym Spisie Rolnym 2020 wynika, że w porównaniu z poprzednim spisem w 2010 r. nastąpił w Polsce wzrost pogłowia bydła (o 9,8 proc.). Jednocześnie spadła liczebność stada krów o 6,4 proc., co wskazuje na zachodzące zmiany w gospodarstwach prowadzących chów bydła w kierunku stopniowej redukcji stada bydła mlecznego i jednocześnie rozwoju produkcji bydła mięsnego.

- W PSR 2020 odnotowano spadek pogłowia krów mlecznych o 11,6 proc., przy jednoczesnym wzroście produkcji mleka. Zmniejszenie liczebności stada krów mlecznych było wynikiem likwidacji kwot mlecznych i wahań cen mleka, które notowano w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Wpływ na to zjawisko miały również decyzje rolników o rezygnacji z produkcji mleka w gospodarstwach o małej skali chowu krów mlecznych - podaje GUS.7

gospodarstwo, ciągniki, spis rolny

Spis rolny 2020: zniknęło tysiące gospodarstw

W ciągu ostatnich 10 lat w Polsce zniknęło 192 tys. gospodarstw. Nieznacznie wzrosła średnia powierzchni gospodarstwa rolnego, do 12,4 ha - poinformował prezes GUS Dominik Rozkrut, przedstawiając w środę wyniki spisu rolnego 2020. Jak mówił...
W strukturze stada bydła w 2020 r. w porównaniu do 2010 r. odnotowano spadek odsetka krów o 6,8 p.proc., w tym odsetek krów mlecznych obniżył się o 8,5 p.proc. Jednocześnie wystąpił wzrost odsetka innych grup bydła, przede wszystkim młodego bydła w wieku od 1 do 2 lat – o 5,7 p.proc., jak również cieląt – o 2 p.proc. oraz krów pozostałych – o 1,7 p.procentowego.

- Zwiększenie udziału młodych sztuk w pogłowiu bydła ogółem wskazuje na rosnące zainteresowanie rolników chowem bydła z przeznaczeniem na rzeź, czego potwierdzeniem jest m.in. wzrost pogłowia krów pozostałych o 85,6 (do 260 tys. sztuk w 2020 r.), które utrzymywane są dla produkcji cieląt z przeznaczeniem na rzeź - przekonuje GUS.

Jak dalej wskazuje, w ciągu dziesięciolecia 2010–2020 w pogłowiu świń odnotowano głęboki spadek - o 26,8 proc., w tym loch o 42,8 proc. Spadek pogłowia świń wynika w ocenie autorów raportu głównie z niskiej opłacalności tuczu i występowania ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF), natomiast na redukcję pogłowia loch miała wpływ przede wszystkim popularyzacja systemu nakładczego w chowie świń.

"Wielu użytkowników gospodarstw rolnych utrzymujących trzodę chlewną wycofało się w ciągu ostatnich 10 lat z produkcji żywca wieprzowego. Niekorzystna koniunktura wpłynęła szczególnie na redukcję gospodarstw o małej skali chowu świń. W 2020 r. tylko ok. 85 tys. podmiotów utrzymywało świnie wobec 389 tys. gospodarstw w 2010 roku. Część producentów żywca wieprzowego prowadzących chów świń z przeznaczeniem na rzeź wyspecjalizowało się w odchowie świń z zakupu, pochodzących głównie z importu. W związku z powyższym import młodych świń o wadze ok. 30 kg sukcesywnie rośnie i w 2020 r. wynosił ok. 6,6 mln sztuk" - czytamy w dokumencie GUS-u.

Potwierdzeniem powyższego są dane jeśli chodzi o strukturę stad świń. W porównaniu z wynikami spisu z 2010 r., odnotowano spadek udziału grupy prosiąt (o 7,8 p.proc.), loch (o 2 p.proc.) i warchlaków (o 0,4 p.proc.), przy jednoczesnym wzroście udziału pozostałej trzody chlewnej (o 10,2 p.proc.), w tym tuczników (o 10,3 p.proc.).

 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 6/2021

Hoduj z głową świnie:

-Produkuje tuczniki w strefie ASF

-Bioasekuracja nie jest straszna

-Otłuszczanie a rozród loch

-To nie koniec ASF

-Psy mogą pomoc zwalczyć ASF

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 6/2021

Hoduj z głową bydło:

-Śruta sojowa od A do Z

-Zadbaj o zdrowe racice

-Jak powstaje idealna bela?

-Jakie białko w dawkach?

-Z automatyka za pan brat

PRENUMERATA