Środki ochrony roślin – zagadnienia prawne

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Daniel Alankiewicz | alankiewicz@agropolska.pl
12-02-2015,10:50 Aktualizacja: 12-02-2015,12:09
A A A

Izabela Wawerek, dyrektor ds. korporacyjnych w Syngenta Polska, podczas konferencji prasowej która odbyła się 4 lutego br, omówiła sytuację prawną w segmencie środków ochrony roślin i dyskutowane na poziomie Unii Europejskiej dokumenty, które mogą znacząco wpłynąć na branżę ŚOR.

Jedną z istotnych zmian ostatnich miesięcy jest nowelizacja Ustawy o środkach ochrony roślin, znosząca obowiązek przedkładania tłumaczenia dokumentacji dla środków ochrony roślin i substancji czynnych na język polski. Jest to zmiana, na którą nasza branża czekała z niecierpliwością, bowiem dotychczasowe wymagania prawne blokowały proces rejestracji. Nowelizacja umożliwiła składanie nowych wniosków o rejestrację środków ochrony roślin - powiedziała Izabela Wawerek.

Jak stwierdziła Wawerek, dużo obaw wzbudza proces reklasyfikacji środków ochrony roślin. Od 1 czerwca 2015 r. wszystkie produkty wprowadzane na rynek muszą być oznaczone wg nowych zasad(rozporządzenie PE i RE 1272/2008, w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP) ), istnieje jednak zagrożenie, że nie dla wszystkich produktów proces ten zakończy się w terminie, ponieważ Polska i Hiszpania, jako jedyne kraje w UE prowadzą drobiazgową ocenę ŚOR.

Kolejnym ważnym aspektem podniesionym przez mówczynię była sprawa Rozporządzenia PE i RE 608/2013 w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej przez organy celne na terenie UE. Rzecz dotyczy podrabianych środków ochrony roślin. Jednak aby ułatwić egzekwowanie Rozporządzenia wprowadzającego uproszczoną procedurę w sprawie produktów naruszających te wartości, konieczna jest zmiana Rozporządzenia Ministra Finansów RP, bez którego przepis jest martwy.

 

 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

4.05.2022-17.06.2022 - ruszył nabór wniosków o dofinansowanie na tworzenie grup i organizacji producentów

29.03.2022– 27.05.2022 - modernizacja gospodarstw rolnych – obszar a, tj. rozwój produkcji prosiąt

29.03.2022– 27.05.2022 - modernizacja gospodarstw rolnych – obszar e, tj. nawadnianie w gospodarstwie

31.06.2022 – 29.05.2022 - premie dla młodych rolników

od 16.05.2022 - 14.07.2022 - rolnicy będą mogli składać wnioski o bezzwrotną premię na restrukturyzację małych gospodarstw

do 31.05.2022 - nabór wniosków o dopłaty do zakupu nawozów zakupionych w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja br.

do 31.05.2022 - indywidualni hodowcy mogą ubiegać się o dofinansowanie do przezimowanych rodzin pszczelich

1–31.07.2022  - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt