Sejm ustalił zasady uruchamiania unijnych środków na wsparcie rolnictwa

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
27-01-2023,10:40 Aktualizacja: 27-01-2023,10:43
A A A

Sejm uchwalił ustawę o finansowaniu wspólnej polityki rolnej 2023-2027. Określa zasady uruchamiania unijnych środków przeznaczonych na wsparcie rolnictwa w Polsce. Za przyjęciem głosowało głosowało 431 posłów, przeciw było 12, nikt się nie wstrzymał.

Podczas drugiego czytania ustawy posłowie nie zgłosili poprawek. Akt prawny dostosowuje polskie prawo do unijnych przepisów w kwestii finansowania Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Plan Strategiczny dla WPR 2023-2027, wsparcie dla rolnictwa, dopłaty bezpośrednie

25 miliardów euro na realizację Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, który stwarza ramy prawne dla jego realizacji - poinformowała Kancelaria Prezesa RM. Polska ma na ten cel 25 mld...

Określa m.in. właściwość organów w zakresie uruchamiania środków publicznych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W ustawie znalazły się przepisy dotyczące zasad uruchamiania środków z budżetu państwa na wyprzedzające współfinansowanie kosztów kwalifikowanych oraz wyprzedzające finansowanie pomocy finansowej w ramach interwencji objętych Planem Strategicznym, a także pomocy technicznej.

Funkcję agencji płatniczej pełnić będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jednostką certyfikującą będzie Szef Krajowej Administracji Skarbowej. Zadania związane z uruchamianiem środków pochodzących z europejskich funduszy rolnych wykonywać będzie minister finansów, przy udziale ministra rolnictwa.

Środki z europejskich funduszy przekazywane będą do ARiMR, na wniosek szefa resortu rolnictwa na podstawie zapotrzebowań składanych przez agencję. Natomiast pieniądze na współfinansowanie krajowe i przejściowe wsparcie krajowe będą przekazywane ARiMR w formie dotacji celowej przez ministra rolnictwa.

Warunki i tryb przekazywania ARiMR środków z EFRG i EFRROW, współfinansowania krajowego i przejściowego wsparcia krajowego oraz sposób postępowania ze środkami odzyskanymi od beneficjentów zostaną określone w rozporządzeniu ministra finansów, w porozumieniu z ministrem rolnictwa.

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Teraz dokument trafi do Senatu.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej