MRiRW: ustawa o ziemi zgodna z konstytucją

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
24-08-2016,9:35 Aktualizacja: 24-08-2016,10:20
A A A

Przepisy dotyczące obrotu ziemią są zgodne z konstytucją i nie naruszają istoty prawa własności - ocenia resort rolnictwa, odnosząc się do zastrzeżeń Rzecznika Praw Obywatelskich do ustawy o ustroju rolnym. Według ministerstwa ustawa ma przeciwdziałać spekulacji ziemią.

W piśmie skierowanym do Trybunału Konstytucyjnego 12 sierpnia RPO zwrócił się o zbadanie zaskarżonych przepisów ustawy z konstytucyjnymi gwarancjami ochrony własności, ochrony dziedziczenia oraz wolności wyboru miejsca zamieszkania i pobytu. Wskazuje, że choć cele przyjęcia ustawy rolnej (w tym m.in. zapobieganie spekulacjom nieruchomościami rolnymi) są uzasadnione, to jednak przyjęte w ustawie rozwiązania są zbyt daleko idące.

ustawa o obrocie ziemią, sprzedaż ziemi, dzierżawa ziemi, obrót ziemią

Obrót ziemią zamarł, a ceny spadły. Ustawa czeka na wyrok

Na rynku coraz bardziej widać, że w życie weszły restrykcyjne przepisy o obrocie ziemią. W przypadku nieruchomości, które mogłyby być wykorzystywane do celów innych niż rolne, zmniejszył się obrót. Właściciele nie chcą...

Rzecznik w piśmie do TK zwrócił uwagę przede wszystkim na niekonstytucyjność przepisów dotyczących: ograniczenia w nabywaniu nieruchomości rolnych; obowiązku osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego; konieczności osiedlenia się jako warunku na uzyskanie zezwolenia na nabycie ziemi, określenie przesłanek pierwokupu i wykupu nieruchomości przez państwo w niektórych przypadkach związanych ze zmianą właściciela.

W jego opinii regulacje te stanowią nieproporcjonalne ograniczenia prawa własności majątkowej i gospodarczej, zagwarantowanych w konstytucji.

"Ustawa przed jej przyjęciem przez Radę Ministrów, a później przez Sejm była szczegółowo analizowana pod względem zgodności z Konstytucją RP" - poinformowało PAP biuro prasowe resortu rolnictwa, odnosząc się do zastrzeżeń RPO.

"Wbrew niektórym pojawiającym się opiniom, projekt ustawy nie narusza istoty prawa własności. Gwarantowana przez Konstytucję RP ochrona własności nie ma bowiem charakteru absolutnego i może być ograniczana" - wyjaśnia ministerstwo.
ustawa o obrocie ziemią, sprzedaż ziemi, dzierżawa ziemi

Do końca lipca ANR wydzierżawiła 52,4 tysiąca hektarów ziemi

W pierwszych siedmiu miesiącach bieżącego roku Agencja Nieruchomości Rolnych wydzierżawiła 52,4 tys. hektarów państwowej ziemi, w a całym roku chce przekazać rolnikom w użytkowanie 100 tys. ha. W pierwszym półroczu br. przeprowadzono...

Resort dodaje, że ograniczenia te mogą być wprowadzane w drodze ustawy i muszą służyć ochronie bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego, bądź ochronie środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób.

Zdaniem autorów ustawy, wartością konstytucyjną, którą realizuje projekt ustawy, jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego państwa, a przepisy mają zapobiegać nadmiernej koncentracji ziemi i sprzyjać powiększaniu gospodarstw rodzinnych - argumentuje MRiRW. Według resortu, ziemia powinna znajdować się we władaniu osób mających odpowiednie kwalifikacje.

Resort zaznacza, iż przedstawione stanowisko znalazło aprobatę Rady Legislacyjnej, która na etapie projektu wskazała, że proponowane rozwiązania nie naruszają istoty prawa własności.

MRiRW wskazuje, że "sam Rzecznik Praw Obywatelskich w swoim wystąpieniu stwierdził, że nowe zasady obrotu ziemią rolną istotnie mogą sprzyjać realizacji założonych celów, przede wszystkim - zapobiegać spekulacjom w obrocie nieruchomościami rolnymi".

Jednakże wskazał, że nałożone ograniczenia są nieproporcjonalne i wykraczającą poza granice wyznaczone przez konstytucyjne gwarancje ochrony własności. Resort nie zgadza się z takim stwierdzeniem, bo przyjęte rozwiązania "w założeniu mają skutecznie przeciwdziałać spekulacjom w handlu ziemią rolną".

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
Advertisement