Minister rolnictwa chce, aby prezydent podpisał ustawę dot. ochrony ziemi

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (zac) | redakcja@agropolska.pl
08-08-2015,7:55 Aktualizacja: 08-08-2015,8:01
A A A

O podpisanie ustawy, która ma przeciwdziałać wykupowi polskiej ziemi przez cudzoziemców i spekulacji nią, zaapelował w piątek minister rolnictwa Marek Sawicki do prezydenta Andrzeja Dudy.

Ustawę uchwalono, gdyż po 1 maja 2016 r. zgodnie z europejskim prawem cudzoziemcy będą mogli nabyć polską ziemię bez konieczności ubiegania się o zezwolenie.

ustawa o ustroju rolnym, wykup ziemi przez obcokrajowców, Agencja Nieruchomości Rolnych

Byli właściciele nie będą mieli pierwszeństwa w zakupie ziemi

Byli właściciele nieruchomości rolnych lub ich spadkobiercy nie będą mieli prawa pierwokupu gruntów oferowanych do sprzedaży przez Agencję Nieruchomości Rolnych. Cel ustawy to przeciwdziałanie wykupowi polskiej ziemi przez...
"Apeluję do pana prezydenta Andrzeja Dudy o podpisanie tej ustawy, gdyż na tę ustawę czekają przede wszystkim polscy rolnicy. Pan prezydent we wczorajszym orędziu apelował o budowanie jedności i porozumienia. Ta ustawa w polskim Sejmie został przyjęta przez wszystkie kluby parlamentarne, przy dwóch głosach sprzeciwu posłów niezrzeszonych" - powiedział minister na piątkowej konferencji prasowej.

Dodał, że chodzi o jej podpisanie "bez zbędnej zwłoki". Jak podkreślił, wątpliwości na temat konstytucyjności tej ustawy zostały rozwiane.

"Ograniczenia w swobodnym dysponowaniu własnością, jaką jest ziemia rolnicza, mogą być wprowadzane poprzez rozwiązania ustawowe, bo ziemia rolnicza jest dobrem szczególnym. Wprowadzamy tam instrumenty, w których Agencja Nieruchomości Rolnych będzie mogła skorzystać z prawa pierwszeństwa zakupu tylko w tych przypadkach, w których mamy do czynienia ze sprzedażą ziemi rolniczej po pierwsze osobom niemającym przygotowania rolniczego, po drugie nieprowadzącym samodzielnie gospodarstwa i po trzecie na cele niezwiązane z działalnością rolniczą" - wyjaśnił.

Sawicki dodał, że we wszystkich innych przypadkach taka ingerencja nie będzie konieczna. Zaznaczył, że ustawa wprowadza także zakaz nadmiernej koncentracji powierzchni w jednym gospodarstwie - w przypadku gospodarstw indywidulanych do 300 ha, a spółek rolnych do 500 ha.

Senat wniósł poprawki do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

Senat poparł w piątek ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego wraz z poprawkami. Ustawa wprowadza m.in. regulacje ograniczające podział gospodarstw rolnych i eliminujące spekulacyjny wykup ziemi, w tym przez obcokrajowców.    Ustawa...
Jak powiedział, ustawa nie wprowadza też zakazu zakupu ziemi przez cudzoziemców. "Wprowadza preferencje przy nabywaniu ziemi rolniczej i istotnym jej elementem jest uspołecznienie obrotu ziemią rolniczą. Komisja, która będzie przy każdym oddziale terenowym ANR, będzie musiała wyrażać opinie na temat wątpliwych transakcji, jakie odbywają się w obrocie prywatnym, a w sposób szczególny będzie nadzorowała obrót ziemią agencyjną" - powiedział.

Dodał, że nie przewiduje dodatkowych skutków dla budżetu państwa z tytułu wejścia ustawy w życie.

Prace nad przepisami o kształtowaniu ustroju rolnego trwały długo. Początkowo projekt ustawy miał być rządowy, ostatecznie przejęli go posłowie PSL. Wpłynął do Sejmu w lipcu 2014 r., pierwsze czytanie odbyło się w marcu br., skierowano go do prac w podkomisji, następnie procedowanie projektu wstrzymano, gdyż nie było stanowiska rządu. Posłowie i strona rządowa wnieśli liczne poprawki.

Ostatecznie Sejm uchwalił ustawę 25 czerwca br. Następnie trafiła do Senatu. W środę wieczorem Sejm głosował nad poprawkami senatorów do ustawy. Teraz czeka ona na podpis prezydenta. Na decyzję w tej sprawie ma on 21 dni.

Najważniejsze rozwiązania przewidziane w ustawie dotyczą: ograniczenia podziału gospodarstw rolnych, wprowadzenia rejestru nieruchomości rolnych, wprowadzenia pośrednictwa Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR) przy sprzedaży nieruchomości rolnej albo jej części wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego.

Ustawa przewiduje powierzenie Agencji Nieruchomości Rolnych większej niż dotychczas roli w zakresie gospodarki ziemią. Zakłada też, że realizacja tych zadań wymagać będzie współpracy z samorządami rolniczymi.

W celu przeciwdziałania nadmiernej koncentracji ziemi ustawa określa maksymalną powierzchnię rodzinnego gospodarstwa rolnego. Nabywana nieruchomość wraz z gruntami dzierżawionymi lub z innych tytułów posiadanymi przez nabywcę, tak jak dotychczas nie będzie mogła być większa niż 300 ha. Ma to ograniczyć tworzenie gospodarstw wielkoobszarowych.

[WIDEO] Senat wniósł szereg poprawek do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnegoNowe przepisy mają też na celu przeciwdziałanie rozdrabnianiu gospodarstw rolnych. Możliwość sprzedaży, zamiany czy darowizny nieruchomości rolnej byłaby ograniczona.

Nowa ustawa ma zastąpić ustawę z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Ma wejść w życie od 1 stycznia 2016 r.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

18.01.2023 – 31.01.2023 – nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Do 31.01.2023 – wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej