Byli właściciele nie będą mieli pierwszeństwa w zakupie ziemi

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
06-08-2015,11:10 Aktualizacja: 06-08-2015,11:38
A A A

Byli właściciele nieruchomości rolnych lub ich spadkobiercy nie będą mieli prawa pierwokupu gruntów oferowanych do sprzedaży przez Agencję Nieruchomości Rolnych.

Cel ustawy to przeciwdziałanie wykupowi polskiej ziemi przez cudzoziemców i spekulacji ziemią. Po 1 maja 2016 r. zgodnie z europejskim prawem, cudzoziemcy będą mogli nabyć naszą ziemię bez konieczności ubiegania się o zezwolenie na jej zakup. Ustawa utrudnia obrót ziemią rolniczą także polskim rolnikom.

Posłowie odrzucili większość z 26 poprawek Senatu do ustawy - m.in. poprawkę skreślającą przepis zobowiązujący osobę, która kupi grunty od ANR do nieprzenoszenia własności nieruchomości przez 10 lat oraz do osobistego prowadzenia działalności rolniczej.

rolnicza solidarność, Senat, ustawa o ustroju rolnym

"Solidarność" RI: senatorowie "wywrócili" ustawę o ustroju rolnym

Poprawki senatorów PO wywróciły ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego i są niezgodne z ustaleniami między premier Ewą Kopacz a związkiem "Solidarność" RI - uważają związkowcy. Senat w ub. tygodniu przyjął ustawę o...


Poprawki przegłosowane przez Senat zaskoczyły Jerzego Chróścikowskiego, szefa senackiej komisji rolnictwa, senatora PiS i jednocześnie przewodniczącego "Solidarności" RI. Według niego zmieniały zasadę, która została uzgodniona ze stroną społeczną i premier Ewą Kopacz. - Poprawka prawo pierwokupu dla byłych właścicieli rozwala cały układ zabezpieczenia ziemi przed spekulacją - przekonywał.

Ostatecznie Sejm przywrócił rozwiązania wcześniej wypracowane. Posłowie przyjęli tylko poprawki Senatu o charakterze doprecyzowującym.

Senator Chróścikowski powiedział PAP, że jest zadowolony z wyników głosowania. - Co prawda ta ustawa nas do końca nie satysfakcjonuje, ale jest to kompromis, który został wypracowany - powiedział i dodał, że ustawa jest utrudnieniem dla rolników (utrudnia obrót ziemią - PAP), ale dzięki temu ogranicza kapitałowi zagranicznemu możliwości spekulacji ziemią.

Prace nad ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego trwały długo. Początkowo miał to być projekt rządowy, ostatecznie przejęli go posłowie PSL. Projekt wpłynął do Sejmu w lipcu 2014 r., pierwsze czytanie odbyło się w marcu, skierowano go do prac w podkomisji, następnie procedowanie projektu wstrzymano, gdyż nie było stanowiska rządu. Posłowie i strona rządowa wnieśli liczne poprawki. Ostatecznie Sejm uchwalił ustawę 25 czerwca.

Najważniejsze rozwiązania przewidziane w ustawie dotyczą: ograniczenia podziału gospodarstw rolnych, wprowadzenia rejestru nieruchomości rolnych, wprowadzenia pośrednictwa Agencji Nieruchomości Rolnych przy sprzedaży nieruchomości rolnej albo jej części wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego.

Ustawa przewiduje powierzenie agencji większej niż dotychczas roli w zakresie gospodarki ziemią. Zakłada też, że realizacja tych zadań wymagać będzie współpracy z samorządami rolniczymi.

W celu przeciwdziałania nadmiernej koncentracji ziemi ustawa określa maksymalną powierzchnię rodzinnego gospodarstwa rolnego. Nabywana nieruchomość wraz z gruntami dzierżawionymi lub z innych tytułów posiadanymi przez nabywcę, tak jak dotychczas nie będzie mogła być większa niż 300 ha. Ma to ograniczyć tworzenie gospodarstw wielkoobszarowych.

Nowe przepisy mają na celu przeciwdziałanie rozdrabnianiu gospodarstw rolnych. Możliwość sprzedaży, zamiany czy darowizny nieruchomości rolnej byłaby ograniczona. Nowa ustawa ma zastąpić ustawę z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Ma wejść w życie od 1 stycznia 2016 r. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

17.10.2022 - rusza wypłata zaliczek na poczet płatności bezpośrednich

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt