Maksymalne sumy ubezpieczeń upraw i zwierząt na 2024 r. Jest projekt rozporządzenia

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (DK) | redakcja@agropolska.pl
09-11-2023,8:35 Aktualizacja: 09-11-2023,10:06
A A A

Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia ministra rolnictwa, który wyznacza maksymalne stawki ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2024 r. Projekt został opublikowany w środę na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Projektowane rozporządzenie jest wydawane do ustawy z 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Zgodnie z ustawą, minister rolnictwa jest zobowiązany do określania corocznie, w terminie do 30 listopada, maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na rok następny, mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony ubezpieczeniowej producentów rolnych oraz możliwości budżetu państwa - czytamy w uzasadnieniu.

Dopłaty do 65 proc. składek ubezpieczenia

Resort wyjaśnił, że maksymalne sumy ubezpieczenia zostały wyliczone na podstawie danych przekazanych przez Główny Urząd Statystyczny za rok 2022 i pierwsze półrocze 2023 r. oraz danych przekazanych przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy za rok 2022 i prognoz na lata 2023–2024. Zmiany wysokości maksymalnych sum ubezpieczenia, w porównaniu do obowiązujących w 2023 r., wynikają ze zmian w wysokości plonów i cen rynkowych poszczególnych upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich.

prawo, projekt, rozporządzenie, ubezpieczenie, ubezpieczenie z dopłatą, uprawy, zwierzęta

Projekt rozporządzenia zakłada 920 mln zł na dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Wysokość dopłat do składek ubezpieczenia w wysokości 65 proc. składki w przypadku upraw rolnych i zwierząt gospodarskich – zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów. Jak wskazano, w projekcie ustawy budżetowej na 2024 r. na...

Zgodnie z ustawą, dopłaty z budżetu państwa do składek ubezpieczenia przysługują producentom rolnym w wysokości do 65 proc. składki, w przypadku zawarcia przez producenta rolnego umowy ubezpieczenia zawierającej pakiet rodzajów ryzyka i określenia przez zakład ubezpieczeń stawki taryfowej nieprzekraczającej 9 proc. sumy ubezpieczenia.

W przypadku upraw prowadzonych na użytkach rolnych klasy V i VI powyższa stawka taryfowa będzie mogła zostać określona w wyższej wysokości, tj. odpowiednio 12 proc. i 15 proc. sumy ubezpieczenia tych upraw. Po przekroczeniu ww. stawek dopłata będzie proporcjonalnie pomniejszana. W przypadku ubezpieczenia zwierząt gospodarskich dopłaty przysługują producentom rolnym w wysokości do 65 proc. składki, w przypadku określenia przez zakłady ubezpieczeń stawek taryfowych ubezpieczenia od łącznego ubezpieczenia zwierząt nieprzekraczających 0,5 proc. sumy ubezpieczenia.

Negocjacje rolników z ubezpieczycielami

Zgodnie z przepisami ustawy, przy zawieraniu umów ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich, sumy ubezpieczenia, odrębnie dla każdej uprawy i każdego zwierzęcia gospodarskiego, ustala producent rolny indywidualnie z zakładem ubezpieczeń w umowie ubezpieczenia, ale nie mogą one przekroczyć maksymalnych sum ubezpieczenia określonych w projekcie rozporządzenia. Zatem wysokość sum ubezpieczenia jest ustalana w drodze negocjowania umowy ubezpieczenia pomiędzy producentem rolnym a zakładem ubezpieczeń. 

Poleć
Udostępnij