Uwaga, ostatnie godziny na złożenie wniosku dot. modernizacji gospodarstwa

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (zac) | redakcja@agropolska.pl
26-05-2019,8:15 Aktualizacja: 26-05-2019,8:55
A A A

Już tylko do najbliższego poniedziałku rolnicy, którzy chcą rozwijać produkcję prosiąt, mleka krowiego lub bydła mięsnego, mogą składać w ARiMR wnioski na "Modernizację gospodarstw rolnych" w tzw. obszarach a, b, c - poinformowała Agencja.

ARiMR przypomina, że w tegorocznym naborze wprowadzono istotne zmiany.

Jedną z najważniejszych korzyści dla rolników jest to, że osoby które prowadziły działalność rolniczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy, nie muszą już dokumentować uzyskania przychodu ze sprzedaży produktów rolnych.

wsparcie dla rolnictwa, arimr, prow 2014-2020, premie dla młodych rolników, restrukturyzacja małych gospodarstw

Kolejne finansowe wsparcia czekają na rolników

Na przełomie maja i czerwca rozpoczną się kolejne nabory wniosków o przyznanie pomocy dla rolników z budżetu PROW 2014-2020. ARiMR będzie przyznawać premie młodym rolnikom, pomoc na restrukturyzację małych gospodarstw i zalesianie. Od...

Wysokość wsparcia zależy od rodzaju produkcji i w całym okresie realizacji PROW 2014-2020 może wynieść maksymalnie 500 tys. zł, jedynie na rozwój produkcji prosiąt można dostać do 900 tys. zł.

Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowalnych na realizację danej inwestycji. Może on być jednak wyższy i wynieść 60 proc. w przypadku, gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek składa wspólnie kilku rolników.

Dotację można przeznaczyć m.in. na budowę lub modernizację budynków inwentarskich lub magazynów paszowych, wyposażenie tych obiektów w potrzebne urządzenia czy także zakup nowych maszyn do produkcji rolnej.

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którzy są posiadaczami gospodarstwa o powierzchni od 1 do 300 ha lub prowadzą dział specjalny produkcji rolnej. Aby otrzymać wsparcie gospodarstwo musi spełniać również wymogi dotyczące wielkości ekonomicznej.

Wnioski o przyznanie pomocy przyjmowane są przez oddziały regionalne ARiMR. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.arimr.gov.pl.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

18.01.2023 – 31.01.2023 – nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Do 31.01.2023 – wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej