Ubezpieczeni w KRUS dłużej mają dostawać zasiłek opiekuńczy

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Łukasz Pawlowski PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
08-04-2021,14:55 Aktualizacja: 08-04-2021,14:58
A A A

Prawo do pobierania zasiłku opiekuńczego przez rodzica lub opiekuna ubezpieczonego w KRUS ma być przedłużone do 25 kwietnia.

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano projekt rozporządzenia rządu w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19. Odpowiedzialnym za jego opracowanie jest resort rolnictwa.

emerytury i renty rolnicze, krus, świadczenia, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

KRUS podaje szczegóły wypłaty "trzynastki"

Razem z emeryturą lub rentą w kwietniowych terminach płatności Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, tak jak w ubiegłym roku, wypłaci dodatkowe roczne świadczenie pieniężne - tzw. trzynastą emeryturę. Środki zostaną przekazane z urzędu osobom,...

"Przedmiotowy projekt rozporządzenia przewiduje przyznanie prawa do pobierania przez ubezpieczonych zasiłku opiekuńczego jednakże nie dłużej niż do dnia 25 kwietnia 2021 r." - napisano w projekcie.

W związku z tym, że projekt jest przygotowywany przez MRiRW i wzorem podobnych już rozporządzeń w tej sprawie, dotyczy wypłat zasiłków opiekuńczych dla ubezpieczonych w KRUS.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, ubezpieczonym rolnikom i domownikom z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem do ukończenia 8 lat.

Zasiłek przysługuje także w przypadku konieczności opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj