Są pieniądze na wymianę starych pieców i panele fotowoltaiczne

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
26-08-2019,15:45 Aktualizacja: 26-08-2019,16:40
A A A

Już niebawem gminy Zawidz i Drobin (woj. mazowieckie) otrzymają wsparcie unijne, dzięki któremu będzie możliwa wymiana węglowych źródeł ciepła na niskoemisyjne, nowoczesne urządzenia grzewcze.

Dzięki środkom unijnym wykonana zostanie także termomodernizacja budynków i montaż paneli fotowoltaicznych.

"Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekty te otrzymają łącznie ponad 2,1 mln zł dofinansowania w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Umowy w tej sprawie zostały już podpisane" - informuje biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Ekologicznie w gminie Zawidz

Przedsięwzięcie polega na zastąpieniu węglowych źródeł ciepła na proekologiczne instalacje grzewcze. W ramach projektu wykonana będzie modernizacja kotłowni w 48 domach jednorodzinnych, w tym instalacja 31 pieców na gaz i 17 pieców na pellet.

Spalanie śmieci w piecu to w wielu gospodarstwach nadal norma

Ponad 230 zgłoszeń z 48 gmin, blisko 110 kontroli - to dotychczasowe statystyki ekointerwencji z terenu Małopolski. Zdecydowana większość wiadomości nadesłanych przez mieszkańców regionu w ostatnich tygodniach dotyczy problemu...
Na terenie gminy w 12 domach jednorodzinnych przeprowadzone zostaną prace termomodernizacyjne, w tym modernizacja kotłowni. Poza tym na 8 budynkach mieszkalnych zostaną zamontowane instalacje fotowoltaiczne.

Realizacja projektu przyczyni się do ograniczenia niskiej emisji, a także do obniżenia kosztów wytwarzania energii cieplnej, co dla mieszkańców gminy oznacza czyste powietrze i oszczędności.

W sumie gm. Zawidz otrzyma dofinansowanie w wysokości 1 090 364,11 zł, a całkowita wartość projektu wynosi 1 387 955,12 zł.

Drobin stawia na niskoemisyjność

Dzięki środkom unijnym na terenie gminy Drobin wymienione zostaną urządzenia grzewcze w 17 budynkach jednorodzinnych oraz w kotłowni osiedlowej zaopatrującej w ciepło 7 budynków, w tym 6 wielorodzinnych i jeden budynek użyteczności publicznej. Obecne węglowe źródła ciepła zastaną zastąpione instalacją: 12 kotłów na gaz, 5 na biomasę-pellet i jednego kotła zgazowującego drewno.

W ramach projektu wykonana będzie także termomodernizacja 3 budynków wielorodzinnych znajdujących się przy ul. Padlewskiego w Drobinie.

smog na wsi, pył zawieszony PM10, Krzysztof Księżopolski, benzopiren

Smog spowija także wioski. Potrzeba wsparcia na wymianę starych pieców

Nie tylko w wielkich miastach mieszkańcy muszą wdychać mocno zanieczyszczone powietrze. Smog to także problem wsi z uwagi na wciąż powszechne tam tradycyjne źródła ogrzewania. "Rzeczpospolita" podaje, że Polska jest jedynym...

- Realizacja inwestycji przyczyni się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i pyłów do atmosfery. Wpłynie to na poprawę stanu środowiska naturalnego i polepszenie jakości powietrza - mówi Marta Milewska, rzeczniczka prasowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie miasta i gminy Drobin pochłonie 1 610 037,63 zł, z czego dofinansowanie wyniesie 1 075 259,92 zł

***

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do dyspozycji samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Za ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Dotychczas ogłoszono ponad 170 konkursów i naborów pozakonkursowych, w ramach których beneficjenci z woj. mazowieckiego uzyskali ponad 6 mld zł dofinansowania.

Poleć
Udostępnij
WAŻNE WYDARZENIE

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie