Pożyczki dla producentów świń na obszarach objętych ASF znów dostępne

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: ARiMR (em) | redakcja@agropolska.pl
08-03-2021,13:35 Aktualizacja: 08-03-2021,13:38
A A A

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wznowiła udzielanie nieoprocentowanych pożyczek na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych dla producentów świń, którzy utrzymywali stada na obszarach objętych ASF.

Wsparcie udzielane jest w ramach środków przewidzianych na ten cel w planie finansowym ARiMR na dany rok, a ich wypłata następuje w terminie do 30 dni od wydania decyzji.

straty w gospodarstwach, klęski żywiołowe, ASF, PROW 2014-2020

Będą rekompensaty za klęski żywiołowe lub ASF

Rolnicy, którzy ponieśli straty w gospodarstwach spowodowane klęskami żywiołowymi lub wystąpieniem ASF, mogą od 11 marca składać wnioski o wsparcie finansowe z PROW 2014-2020 - poinformowała ARiMR. O pomoc w ramach działania "Inwestycje...

Maksymalny okres spłaty pożyczki to 10 lat, a jej wysokość uzależniona jest od kwoty zobowiązań cywilnoprawnych, liczby stad oraz średniorocznej liczby świń utrzymywanej w 2016 r. w danym stadzie, a także od wysokości dostępnego limitu de minimis w rolnictwie.

Nabór wniosków o pożyczkę prowadzony jest w trybie ciągłym. Można je składać do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta trzody chlewnej.

Pożyczka jest nieoprocentowana, a Agencja nie pobiera prowizji za jej udzielenie. Spłata zobowiązania następuje w ratach miesięcznych albo kwartalnych, w terminach i kwotach określonych w harmonogramie, stanowiącym załącznik do umowy zawieranej pomiędzy ARiMR a pożyczkobiorcą.

Ten rodzaj wsparcia został uruchomiony w 2017 r. Dotychczas Agencja udzieliła 642 pożyczki na kwotę nieco ponad 110 mln zł.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

od 2.08.2021 - przyjmowanie wniosków o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

01.09.2021 - 30.09.2021 nabór wniosków o pomoc dla Kół Gospodyń Wiejskich zobacz więcej

do 30.09.2021 - ostatni dzień Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021