KRUS podaje wymiar składek na II kwartał. Za ubezpieczenie emerytalno-rentowe trzeba zapłacić więcej!

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
07-03-2024,12:10 Aktualizacja: 07-03-2024,12:14
A A A

Podstawowa - a w konsekwencji także dodatkowa - miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe rolników idzie w górę. O ile?

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Rolniczego (KRUS) podała wysokość miesięcznych składek dla rolników, obowiązujących w II kwartale tego roku.

I tak, wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego mu przez cały miesiąc rolnika, małżonka czy domownika to 60 zł miesięcznie. A jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym (kiedy to należna składka stanowi 1/3 pełnej składki), stawka wyniesie 20 zł miesięcznie. Tym samym wysokość tej składki się nie zmieni, pozostając na obecnym poziomie.

Na tym jednak koniec dobrych dla płatników informacji. Bo w związku z tym, że w marcu br. wysokość emerytury podstawowej sięga już kwoty 1602,86 zł (podczas gdy 3 miesiące temu - w grudniu - było to 1429,60 zł), w górę automatycznie idzie podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników. W II kwartale br. będzie wynosić 160 zł (w I kwartale jest to 143 zł). 

Tym samym dodatkowa miesięczna składka na to ubezpieczenie za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych także ulega podwyższeniu i wynosić będzie:

krus, kasa, ubezpieczenie rolnicze, waloryzacja

KRUS o podwyżce świadczeń od 1 marca. Takie są kwoty

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała o wysokości podwyżek rent emerytur oraz innych świadczeń i dodatków, jakie wchodzą w życie od 1 marca. Waloryzacja emerytur i rent rolniczych w 2024 r. polega na pomnożeniu kwoty...

- 12 proc. emerytury podstawowej, tj. 192 zł (w I kw. jest to 172 zł) dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych,

- 24 proc. emerytury podstawowej, tj. 385 zł (w I kw. jest to 343 zł) dla gospodarstw obejmujących od 100 do 150 ha przeliczeniowych,

- 36 proc. emerytury podstawowej, tj. 577 zł (w I kw. jest to 515 zł) dla gospodarstw obejmujących od 150 do 300 ha przeliczeniowych,

- 48 proc. emerytury podstawowej, tj. 769 zł (w I kw. jest to 686 zł) dla gospodarstw obejmujących powyżej 300 ha przeliczeniowych.

Jednocześnie Kasa przypomina, że ustawowy termin uregulowania należnych składek za: rolników, małżonków i domowników za II kwartał 2024 r. upływa 30 kwietnia, a za pomocników rolnika za dany miesiąc - z 15. dniem następnego miesiąca. Wymiar składek za pomocników można znaleźć tutaj.

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu