Kończą się nabory na restrukturyzację i modernizację gospodarstw

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Małgorzata Werner-Woś PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
28-06-2020,10:00 Aktualizacja: 27-06-2020,20:16
A A A

Do 23 czerwca w ARiMR zarejestrowano ponad 6 tys. wniosków w programie "Restrukturyzacja małych gospodarstw" i prawie 3,6 tys. na "Modernizację gospodarstw rolnych (obszar D)". Agencja czeka na dokumenty tylko do 30 czerwca.

Programy realizowane są w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Wsparcie, jakie można otrzymać na restrukturyzację małego gospodarstwa, wynosi 60 tys. zł.

jadwiga emilewicz, inwestycje w gminach i powiatach, wsparcie dla obszarów wiejskich, sejm

Gminy i powiaty dostaną miliardy na inwestycje

Przyjęte w Sejmie rozwiązania zapewnią 5 mld zł wsparcia dla inwestycji we wszystkich gminach i 1 mld zł w powiatach - zapewnia Jadwiga Emilewicz, wicepremier i minister rozwoju. - Sejm przyjął zapisy, które pozwalają utworzyć tarczę...

Bezzwrotna premia wypłacana jest w dwóch ratach: 80 proc. (48 tys. zł) po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy, a 20 proc. (12 tys. zł) po prawidłowej realizacji biznesplanu, dzięki któremu wzrośnie wartość ekonomiczna gospodarstwa.

Z kolei w ramach "Modernizacji gospodarstw rolnych (obszar D)" pomoc jest przyznawana w formie dofinansowania kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizacje inwestycji.

Standardowo jest to 50 proc. Gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek składa wspólnie kilku rolników, poziom wsparcia może być wyższy i wynieść 60 proc.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 500 tys. zł, przy czym dla inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową czy modernizacją budynków inwentarskich lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca, rolnik może otrzymać do 200 tys. zł.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt