Komisja bez poprawek do nowelizacji ustawy o płatnościach bezpośrednich

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
14-04-2021,14:15 Aktualizacja: 14-04-2021,14:15
A A A

Sejmowa komisja rolnictwa skierowała do dalszych prac projekt nowelizacji ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego nie wnosząc do niego poprawek. Projekt dostosowuje m.in. polskie prawo do przepisów UE.

Wiceminister Anna Gembicka wyjaśniła, że projektowana nowelizacja przewiduje wprowadzenie wielu rozwiązań usprawniających wydatkowanie unijnych pieniędzy w ramach dopłat bezpośrednich jak w PROW.

płatności bezpośrednie, wsparcie dla rolnictwa, prow 2014-2020

Ustawa o płatnościach bezpośrednich do korekty. Co się zmieni?

Rada Ministrów przyjęła przedłożony przez ministra rolnictwa projekt nowelizacji ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw. Przede wszystkim poprzez ten projekt rząd chce...

Przede wszystkim chodzi o dostosowanie polskich przepisów do unijnego rozporządzenia. Zgodnie z nimi zostają usunięte zapisy dotyczące ostatecznego termin składania wniosku o dopłaty bezpośrednie i zmian do nich. Teraz będą to ustalać kraje członkowskie.

W projekcie określono, że ostateczny termin na zgłoszenie zmian do wniosku o dopłaty minie 31 maja roku, w którym został złożony. Natomiast termin składania dokumentów pozostaje niezmieniony - od 15 marca do 15 maja.

W projekcie upoważniono ministra rolnictwa do przedłużenia terminu składania wniosków o przyznanie płatności lub zmian do wniosków w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają rolnikom dokonanie tego w podstawowych terminach (chodzi np. o powódź, suszę, przymrozki itp.).

Projektowana ustawa wprowadza ponadto przepisy dotyczące możliwości wykorzystania tzw. zdjęć geotagowanych, wykonanych i przesyłanych przez stronę postępowania z wykorzystaniem aplikacji udostępnionej przez ARiMR w sprawie o przyznanie dopłat bezpośrednich czy płatności do tytoniu oraz innych w ramach PROW.

Krajowy Plan Odbudowy, Waldemar Buda, wsparcie dla rolnictwa, rozwój obszarów wuejskich

Wieś i obszary wiejskie dostaną więcej pieniędzy z KPO

Po konsultacjach publicznych dotyczących Krajowego Planu Odbudowy, środki dla rolnictwa i obszarów wiejskich zostały zwiększone. Będą przeznaczone na skracanie łańcucha dostaw w przetwórstwie rolno-spożywczym - poinformował Waldemar...

Według projektu, prezes Agencji będzie mógł udostępniać dane przestrzenne pochodzące z Systemu Identyfikacji Działek Rolnych oraz zintegrowanego systemu kontroli dla celów naukowo-badawczych, środowiskowych oraz statystycznych.

Najwięcej dyskusji wzbudził przepis dotyczący publikacji listy odmian konopi włóknistych, dla których nie będzie można otrzymać dopłaty bezpośredniej.

Posłowie: Jarosław Sachajko (Kukiz-15), Małgorzata Tkacz (KO) wskazywali, że takie przepisy spowodują problemy dla rolników biorących udział w programach rolno-środowiskowych. Chodzi to o odmianę konopi Finola, która jest łatwa w uprawie. Posłowie zwracali też uwagę, że w niektórych unijnych krajach (Włochy, Czechy) te konopie są uprawiane. Zawartość substancji halucynogennej (THC) w tej odmianie przekracza jednak dozwolone 0,2 proc.

Gembicka wyjaśniła, że usunięcie przepisów dotyczących konopi z projektowanej ustawy nic nie zmieni, bo będą i tak obowiązywały z mocy unijnego rozporządzenia.

Projekt jest procedowany w tzw. szybkim terminie, gdyż już rozpoczęła się kampania zbierania wniosków o dopłaty bezpośrednie, której dotyczą projektowane przepisy. Wiceminister wyjaśniła, że późny termin przygotowania krajowej nowelizacji spowodowany jest tym, że dopiero 29 marca zostało opublikowane unijne rozporządzenie w tej sprawie.

Projektowana ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, a przepisy dotyczące udostępniania danych przez ARiMR zaczną obowiązywać 12 czerwca 2021 r.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

17.10.2022 - rusza wypłata zaliczek na poczet płatności bezpośrednich

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt