Koła gospodyń wiejskich mogą liczyć na wsparcie

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
15-04-2020,10:35 Aktualizacja: 15-04-2020,10:32
A A A

40 mln zł na finansowanie działalności kół gospodyń wiejskich w tym roku przewiduje projekt nowelizacji ustawy o KGW.

Projekt przygotowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej trafił we wtorek do Sejmu. Przewiduje powierzenie zadań ustawowych, realizowanych dotychczas przez Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Pełnomocnikowi Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych.

koła gospodyń wiejskich, Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Koła gospodyń wiejskich zasługują na większe wsparcie

Nowa ustawa o kołach gospodyń wiejskich dała mieszkańcom obszarów wiejskich olbrzymi impuls do działania. Bez wsparcia samorządów i administracji mogą sobie jednak nie poradzić z codziennymi problemami. Blisko 120 kół gospodyń...

Do jego zadań należy w szczególności współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie działań wpływających na wzrost powszechności i rozwój lokalnych inicjatyw społecznych - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w ministerstwie do spraw rozwoju regionalnego (obecnie w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej).

Projektowana ustawa zawiera ponadto przepisy umożliwiające udzielanie kołom gospodyń wiejskich w 2020 r. pomocy finansowej z budżetu państwa.

Wsparcie będzie przyznawane w drodze decyzji prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wniosek składany do kierownika biura powiatowego ARiMR.

Ustawa o kołach gospodyń wiejskich, uchwalona w listopadzie 2018 r., nadała im osobowość prawną i umożliwiła samodzielne działanie we wszystkich stosunkach prawnych.

koła gospodyń wiejskich, arimr, wsparcie dla gospodyń, kultura lokalna, stroje ludowe

Wsparcie dla gospodyń wiejskich rośnie

ARiMR przekazała w ubiegłym roku kołom gospodyń wiejskich 29,7 mln zł. Otrzymane fundusze koła przeznaczają najczęściej na zakup strojów ludowych, sprzętu AGD, artykułów kuchennych i spożywczych. W komunikacie Agencji Restrukturyzacji...

Ustawodawca stworzył możliwość ubiegania się o pomoc finansową na realizację zadań, istotnych z punktu widzenia społeczności wiejskich, pod warunkiem, że koła zarejestrują się w specjalnym rejestrze w Agencji.

W 2018 r. o pomoc finansową ubiegało się 4917 kół na kwotę 16 484 tys. zł; w 2019 r. - 8619 kół, które wnioskowały łącznie o 29 804 tys. zł. W tym roku też będą mogły starać się o dofinansowanie działalności.

W projekcie ustawy zaplanowano na 2020 r. limit wydatków z budżetu państwa w wysokości 40 mln zł, który umożliwi przyznanie pomocy finansowej dla około 11,6 tys. kół gospodyń wiejskich. Źródłem finansowania projektowanej ustawy będą środki z budżetu państwa pochodzące ze zmiany przeznaczenia rezerw celowych oraz z rezerwy ogólnej.

Pomoc będzie przyznawana do wyczerpania środków finansowych. Według nowych przepisów, ARiMR na swojej stronie będzie zamieszczał narastająco, w okresach miesięcznych, informację o kwocie, na jaką zostały złożone wnioski o przyznanie pomocy.

Projektowana ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj