Dwie grupy beneficjentów mogą starać się o pomoc przez cały rok

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: ARiMR (em) | redakcja@agropolska.pl
09-01-2022,8:00 Aktualizacja: 08-01-2022,20:14
A A A

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków od rolników, którzy ponieśli straty w gospodarstwie w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych lub ASF.

Wnioski o wsparcie na Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej Agencja będzie przyjmować aż do 30 grudnia, by rolnicy zainteresowani pomocą mogli się o nią ubiegać, gdy zajdzie potrzeba.

tworzenie krótkich łańcuchów dostaw, ARiMR, PROW 2014-2020, wsparcie dla rolnictwa

ARiMR uruchamia kolejny nabór wniosków. Na kogo czekają pieniadze?

Od 31 grudnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować wnioski o pomoc w ramach działania "Współpraca" na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw. Wsparcie...

Dokumenty należy składać w biurach powiatowych lub oddziałach regionalnych ARiMR, przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

O pomoc mogą starać się dwie grupy beneficjentów. Do pierwszej należą ci, którzy ponieśli straty w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych, zaś do drugiej gospodarze, którzy ponieśli szkody spowodowane wystąpieniem ASF.

O wsparcie można wystąpić, gdy straty w gospodarstwie (w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich) miały miejsce w roku, w którym jest składany wniosek lub w co najmniej jednym z 2 poprzednich lat i wyniosły przynajmniej 30 proc. średniorocznej produkcji rolnej z trzech ostatnich lat.

Co istotne, muszą dotyczyć składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. W przypadku wystąpienia ASF w gospodarstwie o pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał w drodze decyzji zabicie świń lub zniszczenie ich zwłok, a w dniu jej wydania zwierzęta, których dotyczyła, stanowiły co najmniej 30 proc. trzody chlewnej posiadanej przez rolnika.

Maksymalne dofinansowanie, jakie można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, to 300 tys. zł na beneficjenta i gospodarstwo. Wsparcie nie może jednak przekroczyć 80 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji.

W przypadku szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych pomoc można przeznaczyć na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa. Natomiast gdy przyczyną strat jest ASF na realizację inwestycji rolniczych niezwiązanych z produkcją świń.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt