Zielone paliwo, na którym może zarobić tysiące rolników

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
24-04-2017,12:20 Aktualizacja: 24-04-2017,13:07
A A A

TergoPower, skandynawski inwestor sektora energetyki odnawialnej, zamierza zbudować w Polsce 5 elektrowni zasilanych słomą. Zakłady pozyskiwałyby surowiec od gospodarstw w promieniu ok. 50-60 km od miejsc produkcji, zapewniając gospodarzom stabilne źródło dochodu na co najmniej 20 lat.

Elektrownie TergoPower (w Lublinie i innych lokalizacjach) stworzyłyby miejsca pracy i zwiększyłyby dochody społeczności lokalnych. Spółka spodziewa się, że w budowę jednej elektrowni byłoby zaangażowanych ok. 300 osób.

słoma, sterta, Podlasie

Zapasy słomy na Podlasiu coraz mniejsze

Obecny 2016 rok przez wiosenną posuchę oraz intensywne opady w żniwa nie należał do najlepszych pod względem ilości oraz jakości zbieranych zbóż. Plony ziarna oraz słomy u niektórych rolników były nawet o 30 proc. niższe...

W każdej z nich znalazłoby zatrudnienie ok. 35 pełnoetatowych pracowników, a kolejnych 200 osób zaangażowanych byłoby w logistykę. Firma zakłada dla każdej z inwestycji zakup słomy od co najmniej 2 tys. gospodarstw. Łączny koszt budowy pięciu elektrowni w Polsce ma wynieść ok. 850 mln euro.

Z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego nowa instalacja miałaby zapewnić dostawy energii elektrycznej w regionach, które zużywają jej więcej niż generują. Przykładem jest Lublin, który potrzebuje stabilnych, lokalnych źródeł energii, żeby uniknąć przeciążenia linii i wyłączania prądu.

Każdego roku w Polsce nie wykorzystuje się ok. 10 mln ton słomy. Według danych GUS w 2015 r. powierzchnia upraw w Polsce wynosiła 10,8 mln ha, z czego 69,9 proc. (7,5 mln ha) zajmował areał zbóż.

Według ostatnich danych 14,8 proc. ogółu pracowników w Polsce zatrudnionych jest w sektorze rolniczym, ale w województwach ściany wschodniej odsetek ten jest znacznie większy. Na Lubelszczyźnie wynosi na przykład 33,7 proc.

Pierwsza elektrownia ma powstać właśnie w Lublinie, gdzie spółka TergoPower jest obecna od kilku lat.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 15.03.2023-15.05.2023 - nabór wniosków "Płatności bezpośrednie i powierzchniowe"

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Do 18.04.2023 - można ubiegać się o wsparcie w ramach trzech interwencji finansowanych ze środków unijnych

Do 31.05.2023 - są przyjmowane dokumenty od zainteresowanych pomocą z budżetu krajowego do przezimowanych rodzin pszczelich

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie