Powstał krajowy ośrodek szkolący rolników

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
17-06-2018,13:40 Aktualizacja: 17-06-2018,13:46
A A A

Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach (IUNG) oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (CDR) zawarły umowę o utworzeniu nowej placówki szkoleń rolniczych - z naciskiem na praktykę.

Za zgodą ministra rolnictwa powstał Krajowy Ośrodek Praktycznego Szkolenia oraz Transferu Wiedzy Rolniczej (KOPS).

Będzie on funkcjonował na bazie wchodzącego w struktury IUNG Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Grabowie.

Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej, żywienie, wiedza o żywieniu, aktywność fizyczna, zdrowie

Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej już działa

Nowo powstałe Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej ma podnieść poziom świadomości zdrowotnej Polaków - poinformowano na konferencji prasowej w Instytucie Żywności i Żywienia. Prof. Mirosław Jarosz, dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia...
Z kolei Oddział CDR w Radomiu ma wnieść swój wkład w postaci zaangażowania grupy specjalistów oraz części sprzętu znajdującego się wcześniej w gospodarstwie w Chwałowicach.

W Krajowym Ośrodku Praktycznego Szkolenia ma się w założeniu dokonywać transfer wiedzy i innowacji poprzez praktyczne szkolenia dla doradców, nauczycieli i uczniów szkół rolniczych, samych rolników oraz studentów uczelni rolniczych .

"W nowo utworzonym ośrodku prowadzone będą zajęcia praktyczne w ramach działań rolno-środowiskowo-klimatycznych oraz różnych systemów produkcji rolniczej. Propagowana będzie towarowa produkcja rolna metodami ekologicznymi jako forma gospodarowania sprzyjająca ochronie środowiska i klimatu. Jednym z głównych działań będzie także prowadzenie doświadczalnictwa porejestrowego w systemie rolnictwa ekologicznego, prowadzenie działalności demonstracyjnej oraz ścieżek edukacyjnych w zakresie bioróżnorodności, odnawialnych źródeł energii czy racjonalnej gospodarki wodnej, a także organizowanie staży i praktyk dla nowo zatrudnionych doradców rolniczych" - wymienia w komunikacie CDR.

Umowę o utworzeniu i prowadzeniu KOPS sygnowali w imieniu stron 12 czerwca dyrektor CDR Jacek Węsierski oraz dyrektor IUNG-PIB prof. dr hab. Wiesław Oleszek. Po wymianie dokumentów odbyło się spotkanie we wspomnianym Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Grabowie, gdzie dyskutowano na temat funkcjonowania KOPS.

Dyrektor zakładu, dr inż. Marek Sowiński, zaprezentował dotychczasowy zakres prowadzonych prac doświadczalnych i badawczych.

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie