Krajowa Spółka Cukrowa wciąż czeka na prywatyzację

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
07-06-2016,12:05 Aktualizacja: 07-06-2016,13:28
A A A

Od kilku lat Skarb Państwa nie podejmuje decyzji w sprawie prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej. Zgonie z ustawą, powinna ona trafić do plantatorów i pracowników cukrowni. Teraz jest pomysł na włączenie KSC do holdingu spożywczego - powiedział Kazimierz Kobza, dyrektor KZPBC.

- Odbyło się spotkanie przedstawicieli plantatorów z właścicielem Krajowej Spółki Cukrowej - Ministerstwem Skarbu Państwa, ale nie padły konkrety. Mówiono o koncepcji utworzenia holdingu spożywczego - poinformował Kobza, szef Krajowego Związku Producentów Buraka Cukrowego. Według założeń resortu skarbu, KSC ma być włączona do holdingu.

ksc, krajowa spółka cukrowa, burak cukrowy, paweł piotrowski

KSC skupi buraki od 15 tysięcy plantatorów

W pierwszej dekadzie kwietnia burakami obsiane było 90 proc. areału, z którego chce je skupować Krajowa Spółka Cukrowa. - Mamy doświadczonych plantatorów, którzy doskonale radzą sobie w najtrudniejszych warunkach -...

Dyrektor zapewnił, że plantatorzy buraków i pracownicy cukrowni chcą kupić spółkę, tak jak przewiduje ustawa z 1994 r. "o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym" oraz rozporządzenie Rady Ministrów "w sprawie programu prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej" z 2004 r. Przypomniał, że od października 2017 r. będzie zniesione limitowanie produkcji cukru i ważne jest, by odpowiednio się do tego przygotować.

- Jesteśmy zainteresowani prywatyzacją spółki, bo widzimy co się dzieje na Zachodzie Europy, te firmy, które są własnością plantatorów dużo lepiej funkcjonują. Chcemy kupić KSC, ale po uczciwej cenie - powiedział Kobza.

Gdyby KSC trafiła do holdingu jej wykupienie od państwa nie miałoby sensu. Oznaczałoby to, że właściciele nie mają prawa do zarządzania swoją własnością. Ostatecznie o tym, co dalej z prywatyzacją wypowiedzą się delegaci na Walny Zjazd KZPBC, który odbędzie się pod koniec czerwca.
Krajowa Spółka Cukrowa, ksc, mołdawia, Iurie Bodrug, eduard grama

KSC chce się rozwijać w Mołdawii

Kierownictwo Krajowej Spółki Cukrowej rozmawiało z władzami Mołdawii o możliwościach dalszego rozwoju firmy w tym kraju.    W 2011 roku polski cukrowy gigant utworzył w Republice Mołdawii spółkę-córkę pod nazwą...

Proces prywatyzacyjny KSC, rozpoczął się w 2011 r. i został zamknięty 30 marca 2012 r. z inicjatywy MSP, ale domagali się tego sami plantatorzy. Powodem były nieprawidłowości, chciano kupić spółkę przez podstawione osoby, do sprawy włączyło się nawet Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Prawo do kupienia akcji koncernu mieli jedynie plantatorzy związani z umowami kontraktacji z KSC i pracownicy cukrowni. Uprawnionych do zakupu akcji było wówczas 18 tys. osób. KSC zaoferowała ponad 777 mln akcji (stanowiących mniej więcej 79 proc. kapitału zakładowego), w cenie 1,60 zł za akcję.

Prace nad prywatyzacją spółki w resorcie skarbu trwały przez kolejne lata. W połowie 2012 r. został ustalony harmonogram prywatyzacji, jednak do sprzedaży nie doszło, gdyż rząd nie zdecydował się na umorzenie akcji należących do Skarbu Państwa, co zagadała ówczesna koncepcja prywatyzacji.
Krajowa Spółka cukrowa, KSC, rada nadzorcza, plantatorzy, Józef Pawela, Mieczysław Środa

Plantatorzy wybrali swoich przedstawicieli do Rady Nadzorczej KSC

Józef Pawela i Mieczysław Środa zostali kandydatami na członków Rady Nadzorczej Krajowej Spółki Cukrowej wybranymi przez plantatorów. Józef Pawela uzyskał 1150 głosów w Okręgu Wyborczym nr 1 (Cukrownia...
W 2013 MSP po raz trzeci zajęło się sprawą prywatyzacji KSC. Nowa koncepcja zakładała, że uprawnieni zapłacą z własnych środków pierwsza ratę (15 proc. wartości transakcji), a spłata kolejnych należności miała trwać przez kolejne lata z pieniędzy pozyskanych z dywidend. Akcje miały być spłacane przez 7 lat, a do czasu całkowitego ich spłacenia Krajową Spółką Cukrową miałby zarządzać Skarb Państwa. Plantatorzy byli krytyczni wobec takiej propozycji.

Resort skarbu miał też wycenić akcje i także ostatecznie do tego nie doszło. Rozmowy były przeciągane przez cały 2014 r.

W ubiegłym roku, jeszcze za czasów rządów poprzedniej koalicji, zaczęto mówić o zamiarze utworzenia holdingu spożywczego, w skład, którego miała by wejść m.in. KSC i państwowa firma zajmująca się handlem zbożem - Elewarr.

- Obecnie trwają prace Międzyresortowego Zespołu do spraw wypracowania koncepcji konsolidacji podmiotów branży spożywczej i rolniczej oraz analizy sytuacji rynku rolno-spożywczego, w ramach którego funkcjonuje również spółka KSC S.A. - poinformował PAP w poniedziałek resort skarbu.

Krajowa Spółka Cukrowa powstała w 2003 r., obecnie w jej skład wchodzi 7 cukrowni. Spółka ma ok. 40-proc. udział w krajowym rynku cukru.

Poleć
Udostępnij
WAŻNE WYDARZENIE

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie