Grupa Azoty chwali się finansowym wynikiem

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
30-05-2022,8:45 Aktualizacja: 30-05-2022,8:49
A A A

Pomimo wymagającego otoczenia rynkowego oraz presji surowcowej, osiągnęliśmy dobre wyniki finansowe dzięki utrzymaniu produkcji nawozów na maksymalnym dostępnym poziomie przez cały pierwszy kwartał 2022 r., co pozwoliło zabezpieczyć pełną dostępność nawozów na rynku krajowym - przekonuje Grupa Azoty.

Będący pod państwową kontrola koncern odnotował w tym czasie skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 6,83 mld zł (+3,47 mld zł rok do roku) oraz wynik EBITDA w wysokości 1,33 mld zł (+930 mln zł), osiągając marżę EBITDA na poziomie 19,6 proc. (+7,6 pp.).

Grupa Azoty, ceny nawozów, produkcja nawozów, wojna w Ukrainie

Grupa Azoty rozmawia z rządem o wsparciu dla rolników

Trwają rozmowy z Ministerstwem Aktywów Państwowych, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz instytucjami europejskimi o wsparciu dla rolnictwa oraz o bezpieczeństwie żywnościowym w związku agresją Rosji na Ukrainę - poinformowała Grupa...

Zysk netto w pierwszym kwartale wyniósł 882 mln zł i był o 796 mln zł wyższy w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

"Kluczowy wpływ na wyniki w I kwartale 2022 roku miały znacząco wyższe ceny kluczowych surowców produkcyjnych, w tym gazu ziemnego, fosforytów, soli potasowej, benzenu, fenolu oraz propylenu. Co istotne, obserwując wzmożony popyt na nawozy na rynku krajowym, Grupa Azoty kontynuowała w I kwartale działania rozpoczęte w drugiej połowie 2021 roku, których celem było przekierowanie produktów na rynek krajowy, kosztem dostaw na rynki zagraniczne. Dzięki skierowaniu dodatkowych wolumenów nawozów na rynek krajowy, Grupa Azoty mogła w pełni odpowiedzieć na potrzeby polskich rolników przed szczytem sezonu aplikacyjnego. Należy wskazać, że każdy pierwszy kwartał roku to największy udział segmentu Agro w skonsolidowanych wynikach Grupy Azoty, związany przede wszystkim z typową sezonowością sprzedaży nawozów mineralnych. Tendencje te zostały utrzymane również w I kwartale 2022 roku” – czytamy w komunikacie firmy.

Grupa Azoty, ceny nawozów, produkcja nawozów, wojna w Ukrainie

Grupa Azoty: nawozów nie zabraknie. Ukraina wstrzymuje eksport

Grupa Azoty, mimo trudnej sytuacji na rynkach surowcowych i awarii w Azotach Police zapewniła, że nawozów w nie zabraknie. Ukraina z kolei wprowadza zakaz eksportu nawozów Agrochem Puławy, autoryzowany dystrybutor Grupy Azoty...

Grupa Azoty w I kwartale osiągnęła dodatnie wyniki EBITDA we wszystkich segmentach biznesowych. Rolników najbardziej dotyczy oczywiście produkcja nawozów, za które muszą w tym roku płacić krocie. Dlaczego?

"W Segmencie Agro w I kwartale 2022 roku odnotowano wzrost cen niemal wszystkich surowców do produkcji (w tym blisko 5-krotny wzrost ceny gazu ziemnego). Konsekwencją  zmian był wzrost cen produktów nawozowych. Zarówno na ceny surowców, jak i produktów, wpłynęła nowa sytuacja gospodarcza Europy determinowana agresją Rosji na Ukrainę, w dużej mierze skutkująca zachwianiem równowagi popytowo-podażowej w szczególności po stronie surowcowej, znacząco wpływając na bilans rynkowy dostępności produktów w szczycie sezonu nawozowego" - wskazuje koncern.

Jak przyznaje, zrealizował niższy wolumen sprzedaży, co było spowodowane głównie niższą produkcją nawozów wieloskładnikowych na skutek awarii kotłów energetycznych w spółce zależnej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. W ujęciu skonsolidowanym negatywne skutki finansowe zostały jednak ograniczone dzięki podjęciu działań pozwalających na wykorzystanie w okresie awarii części surowców energetycznych tej spółki.

"Segment Agro odnotował w I kwartale 2022 r. zwiększenie przychodów w stosunku do I kwartału 2021 r. (z 2 019 mln zł do 4 216 mln zł). W okresie I kwartału 2022 roku w obliczu ww. przestojów produkcyjnych producentów europejskich oraz ryzykownych zawirowań cen głównego surowca (gazu ziemnego) kluczowa dla dobrego wyniku segmentu Agro była realizowana strategia maksymalizacji poziomu własnej produkcji nawozów azotowych przy jednoczesnym utrzymywaniu cen produktów na jednym z najniższych poziomów w Unii Europejskiej" - przekazuje Grupa Azoty.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

17.10.2022 - rusza wypłata zaliczek na poczet płatności bezpośrednich

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt