Światowe zapasy zbóż są najwyższe od 15 lat

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
09-12-2014,10:05 Aktualizacja: 16-01-2015,13:08
A A A
Jak szacuje Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) zapasy zbóż wyniosą 627,5 mln ton i będą wyższe o 8,3 proc. niż rok wcześniej. 
 
Ekonomistka FAO Abdolreza Abbassian ocenia, że dzięki ponad przeciętnym zapasom zbóż, rynek nadal będzie stabilny, a ceny utrzymają się na relatywnie niskim poziomie jeszcze w przyszłym roku. 
 
Ekspertka zwraca też uwagę, że wysokie zapasy ziarna w krajach zaliczanych do największych eksporterów zbóż będą działać jak bufor w sytuacji ewentualnych niedoborów produkcji zbożowej w 2015 roku.
 
Analitycy oceniają, że zapasy zbóż zwykle zwiększają się po sezonie, w którym następuje znaczący spadek produkcji spowodowanym dotkliwą suszą. Tak było w sezonie 2007/08 oraz 2010/11. Spadek poziomu zapasów był podawany jako jeden z istotnych czynników wzrostów cen zbóż w tym czasie.
 
Najwięcej rezerw gromadzą Chiny, stosując system zakupów interwencyjnych. Amerykański Departament Rolnictwa (USDA) szacuje, że pod koniec bieżącego sezonu w Kraju Środka znajdzie się ponad 40 proc. globalnych zasobów kukurydzy - informuje Fundacja Programów POmocy dla Rolnictwa (FAMMU/FAPA).
 
Ostatnie dwa lata były korzystne dla zbiorów zbóż, dlatego była możliwa odbudowa zapasów. Podobnie optymistycznie wygląda prognoza na obecny sezon 2014/2015. W październikowym raporcie USDA podniósł prognozę tegorocznych zbiorów zbóż na świecie z 2 466,12 do 2468,98 mln ton.
 
Amerykańscy analitycy podnieśli także prognozę światowej produkcji pszenicy do 721,12 mln ton. Według Międzynarodowej Rady Zbożowej(IGC) wyniosą one 718 mln ton. 
 
IGC przewiduje prawie dwukrotny wzrost zapasów pszenicy w UE. W skali globalnej zapasy tego gatunku zboża mają być najwyższe od czterech sezonów.
 
Warto przy tym odnotować istotną dodatnią korektę dla UE - o ok. 3 mln ton - do 153,98 mln ton. Z kolei negatywnych korekt dokonano dla krajów północnej Afryki (z 18,25 do 17,45 mln ton) oraz Kazachstanu (z 13,5 do 12,5 mln ton).
 
USDA szacuje światowe zbiory kukurydzy na poziomie ponad 990 mln ton, a ICG na 980 mln ton. Zapasy tego zboża na koniec czerwca 2015 r. mogą być najwyższe od sezonu 1987/88. Rekordowe ma być zużycie kukurydzy.
 
Według Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, zapasy końcowe w sezonie 2014/2015 (koniec czerwca 2015 r.) wyniosą 2,7 mln ton o 4,6 proc. więcej niż w ubiegłym sezonie. 
 
Taki poziom eskperci uznają za bezpieczny. W ostatnich 15 latach największe rezerwy ziarna w naszym kraju były w sezonie 2009/2010 - 4,8 mln t, a najniższe w sezonie 2003/2004 - 871 tys. ton.
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu