Polska wśród liderów. Eksport zbóż idzie w górę

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
11-03-2015,10:50 Aktualizacja: 11-03-2015,11:49
A A A
W ubiegłym roku Polska wyeksportowała 3,2 mln ton ziarna (1,5 mln. to więcej niż rok wcześniej) i znalazła się w gronie największych unijnych eksporterów zbóż.
 
Według wstępnych danych (Ministerstwa Finansów i Centrum Informatyki Handlu Zagranicznego) polski eksport pszenicy miękkiej wzrósł przez rok z 1,7 do 3,2 mln ton. Najwięcej ziarna wywieziono do Arabii Saudyjskiej (27,6 proc.) oraz do Niemiec (26,5 proc.). Kolejne miejsca na liście odbiorców zajmują: Maroko (12,75 proc.), Algieria (7,6 proc.), Hiszpania (5,7 proc.), Egipt (2,7 proc.), RPA (2,9 proc.) oraz Zimbabwe, Kenia i Wielka Brytania.
 
O ile w ubiegłym roku wzrósł eksport polskiej pszenicy, to wyniki sprzedaży zagranicznej pozostałych gatunków zbóż są gorsze w porównaniu z 2013 rokiem. 
 
Wywóz żyta wyniósł niecałe 826 tys. ton wobec ok. 904 tys. ton rok wcześniej. Podobnie jak w poprzednich latach najważniejszym odbiorcą tego zboża pozostały Niemcy, gdzie trafiło 602 tys. ton ziarna. Wśród liczących się odbiorców należy wymienić Stany Zjednoczone, Danię, Hiszpanię oraz Finlandię.
 
Przez rok spadł eksport kukurydzy - z 922,8 do 788,9 tys. ton. Kluczowym importerem były tradycyjnie... Niemcy. Eksport na ten rynek szacowany jest na 674 tys. ton. Poza tym polska kukurydza trafiała przede wszystkim do Czech, Islandii, Francji, Irlandii, Szwecji, Rosji oraz Wielkiej Brytanii.
 
Eksperci zwracają uwagę, że ubiegłoroczny spadek sprzedaży kukurydzy wiązał się ze wzrostem jej zakupów. W 2014 r. sprowadzono 350 tys. ton kukurydzy wobec ok. 286 tys. ton rok wcześniej.
 
Mniejszy był też polski eksport jęczmienia. Sprzedano ok. 151 tys. ton ziarna tego gatunku wobec prawie 293 tys. ton w 2013 r. Zwiększył się za to import: z ok. 160 tys. ton do ponad 257 tys. ton. Największy udział wśród odbiorców naszego jęczmienia miały Niemcy, Libia, Algieria, Irlandia i Czechy.
 
W sezonie 2014/15 (od września ub.r.) Polska z 9-proc. udziałem na rynku umocniła swoją czołową pozycję w unijnym eksporcie pszenicy miękkiej. Według danych Eurostatu w wywozie do krajów trzecich przed nami są tylko Francja (28 proc.), Rumunia (20 proc.) i Niemcy (17 proc.), a Litwa (9 proc.) na takim samym miejscu. 
 
Kluczowymi rynkami zbytu dla unijnej pszenicy były: Algieria (16 proc.), Iran (13 proc.), Egipt (13 proc.), Arabia Saudyjska (9 proc.), Maroko (7 proc.), Jordania (4 proc.), oraz Libia (2 proc.).
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

18.01.2023 – 31.01.2023 – nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Do 31.01.2023 – wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej