Senat odrzucił taryfy gwarantowane

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: k.perkowska
10-02-2015,13:50 Aktualizacja: 10-02-2015,13:53
A A A

Senat wprowadził 99 poprawek do ustawy o odnawialnych źródłach energii, której projekt przygotował rząd.

Większość senackich poprawek ma charakter legislacyjny i doprecyzowujący. Senat opracował nowy zapis artykułu o taryfach gwarantowanych dla mikroinstalacji OZE, mający w założeniu umożliwić kompromis między racjami rządu i prosumentów. Kompromisowy poziom wsparcia dla mikroinstalacji do 10 kW ma wynieść 210 procent średniej ceny energii z roku poprzedniego. Limit mocy instalacji będzie mógł wynieść do 800 MW. Senatorowie zaproponowali też poprawkę, aby siedzibę operatora rozliczeń energii odnawialnej przenieść z Warszawy do Bytomia.

Ustawa o OZE zmienia system wsparcia dla odnawialnych źródeł energii z opartego o świadectwa pochodzenia (zielone certyfikaty) na system aukcyjny. Jak przekonują senatorowie, ma on być tańszy dla budżetu państwa i chronić obywateli przed zbytnim obciążeniem wynikającym z realizacji celów UE dotyczących energii odnawialnej. Rząd będzie określał ilość energii odnawialnej potrzebnej, aby spełnić cele unijnej polityki klimatyczno-energetycznej. Ogłaszane będą aukcje (osobno dla różnych technologii i różnej wielkości instalacji), w ramach których wybierane będą najlepsze oferty z najniższą ceną. W zamian wytwórca wygrywający aukcję będzie miał zagwarantowane wsparcie przez 15 lat.

Celem ustawy jest rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i poprawa ochrony środowiska. Ustawa dostosowuje polskie przepisy do standardów obowiązujących w krajach Unii Europejskiej w zakresie optymalnego i zrównoważonego zaopatrzenia odbiorców końcowych w energię elektryczną, ciepło lub biogaz rolniczy z instalacji odnawialnego źródła energii. Nowe regulacje mają także prowadzić do powstania nowych miejsc pracy w wyniku zwiększenia liczby nowych instalacji OZE. Wśród celów ustawy jest też racjonalne wykorzystywanie OZE uwzględniające realizację długofalowej polityki rozwoju gospodarczego kraju, a także zapewnienie wykorzystania produktów ubocznych lub pozostałości z rolnictwa i przemysłu stosującego surowce rolnicze

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Redakcja działu
"Zielona energia"
Kontakt
Kontakt
Reklama
Reklama