Politycy deklarują poparcie dla energetyki obywatelskiej

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: oprac. k.perkowska | perkowska@apra.pl
23-04-2015,19:00 Aktualizacja: 24-04-2015,8:14
A A A

Eksperci, samorządowcy oraz politycy podpisali dziś w Szkole Głównej Handlowej „Deklarację na rzecz energetyki obywatelskiej".

Ministerstwo Gospodarki zapowiedziało nowelizację przyjętej przez Sejm i podpisanej niedawno przez prezydenta ustawy o odnawialnych źródłach energii. Organizacje pozarządowe (ClientEarth, Greenpeace, Polska Zielona Sieć i WWF) oczekują, że nowelizacja odbędzie się w duchu wcześniej wypracowanego konsensusu społecznego. Jak twierdzą, zmiany nie mogą polegać na obniżeniu wysokości i ograniczeniu zakresu przyjętego systemu wsparcia dla obywateli produkujących energię z OZE.

Greenpeace przypomina, że ustawa w obecnym kształcie została przyjęta ponad partyjnymi podziałami, mimo ogromnych nacisków Ministerstwa Gospodarki i spółek energetycznych. – Ich antyobywatelskie działania zostały wtedy ujawnione przez organizacje pozarządowe – podkreślają ekolodzy. - Dziś, niestety, energetyka obywatelska znowu może być zagrożona – twierdzą.

- Nowelizacja nie może być pretekstem do zniszczenia jednego z fundamentów energetyki obywatelskiej, jakim są taryfy gwarantowane dla obywateli produkujących energię elektryczną. Wysokość taryf nie może być ustalana bez przedstawienia rzetelnych analiz, ani w oderwaniu od intencji wnioskodawców poprawki prosumenckiej – uważa Ilona Jędrasik z ClientEarth.

- Niewątpliwie zmiany w ustawie są konieczne, np. w zakresie likwidacji dopłat do współspalania węgla z biomasą, które niepotrzebnie zwiększają nasze rachunki za prąd. Kluczowe jest jednak utrzymanie takiego kierunku zmian, o jaki zabiegali obywatele, czyli rozwój rozproszonych źródeł energii - przekonuje Robert Cyglicki, dyrektor Greenpeace Polska.

Stąd zainicjowana przez ClientEarth, Greenpeace, Polską Zieloną Sieć i WWF „Deklaracja na rzecz energetyki obywatelskiej", która została dziś podpisana w gmachu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. To początek współpracy organizacji pozarządowych, obywateli, samorządów i innych instytucji działających na rzecz rozwoju energetyki obywatelskiej. Wśród sygnatariuszy deklaracji są eksperci, przedstawiciele świata nauki, samorządowcy, publicyści, a także politycy: Waldemar Pawlak (PSL), prof. Maciej Nowicki (były minister środowiska) i Andrzej Rozenek (poseł niezrzeszony).

Sygnatariusze deklaracji zamierzają budować szeroką koalicję społeczną, by działać na rzecz zapewnienia wszystkim zainteresowanym podmiotom równych szans związanych z rozwojem rozproszonych źródeł energii odnawialnej oraz poprawą efektywności energetycznej. Nowo powstała koalicja będzie również domagać się od rządzących wprowadzenia sprawiedliwych, przejrzystych oraz efektywnych mechanizmów regulacyjnych, a także przeznaczenia większości dochodów państwa z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla na inwestycje związane z rozwojem energetyki obywatelskiej.

***

Link do deklaracji: zobacz

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

Redakcja działu
"Zielona energia"
Kontakt
Kontakt
Reklama
Reklama