Gminy dostaną rekompensaty za utracone podatki od wiatraków

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
22-10-2021,13:15 Aktualizacja: 22-10-2021,13:23
A A A

Gminy utraciły w 2018 roku dochody w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych. W przyszłym roku rząd chce to zrekompensować i przyjął w tej sprawie projekt ustawy.

Przedłożony przez ministra klimatu i środowiska projekt ustawy o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych przewiduje nowe rozwiązania. Będzie to jednocześnie realizacja orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 22 lipca 2020 r. 

OZE, Anna Gembicka, biogazownie rolnicze, WPR 2023-2027

OZE mogą przynieść rolnikom dodatkowe dochody

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach rolnych to szansa na zagospodarowanie odpadów rolnych, a także pozyskanie tańszej energii, co w efekcie będzie przekładać się na dochody rolników - uważa Anna Gembicka,...

"Zgodnie z wyrokiem TK, uprawnionymi do uzyskania rekompensat będą gminy, które na skutek zmiany przepisów utraciły dochody w postaci podatku od nieruchomości płaconego od elektrowni wiatrowych w 2018 r. Rekompensata będzie dotyczyć około 200 gmin, na obszarze których zlokalizowane są elektrownie wiatrowe" - podaje Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Na rekompensaty przeznaczono 524,43 mln zł. Aby takową otrzymać, gmina będzie musiała złożyć wniosek, którego wzór stanowi załącznik do ustawy. Wnioski rozpatrywać będzie pod względem formalnym i merytorycznym oraz rachunkowym wojewoda właściwy miejscowo. Później wyda decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania rekompensaty.

"Po wydaniu decyzji i ustaleniu wysokości rekompensaty wojewoda przekaże ją na wskazany rachunek bankowy gminy. Organem odwoławczym od decyzji wojewody będzie minister właściwy do spraw klimatu. Wypłata rekompensat nastąpi w 2022 r. Nowe przepisy mają wejść w życie 5 lutego 2022 r." - przekazuje MKiŚ.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Redakcja działu
"Zielona energia"
Kontakt
Kontakt
Reklama
Reklama