Rusza program Polskie Gwarancje Pochodzenia Energii

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: k.perkowska | perkowska@apra.pl
20-05-2015,23:10 Aktualizacja: 21-05-2015,9:37
A A A

Już w czerwcu rozpocznie się sprzedaż pierwszych polskich gwarancji pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych. Będą mogli je kupić klienci zainteresowani ochroną środowiska, którzy wesprą w ten sposób rynek zielonej energii. Program stworzyło Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej.

Zainicjowany przez PSEW Program Polskie Gwarancje Pochodzenia Energii jest adresowany do wszystkich producentów zielonej energii. Pojęcie zdefiniowano w ustawie o OZE, zgodnie z którą gwarancja jest dokumentem poświadczającym odbiorcy końcowemu, że dana ilość energii elektrycznej pochodzi ze źródła odnawialnego.

Jak uzyskać i sprzedać gwarancję

Może się o nią ubiegać każdy wytwórca energii z OZE, który powinien złożyć w tej sprawie wniosek do Urzędu Regulacji Energetyki. Po otrzymaniu potwierdzenia z URE, który ma na to 30 dni, będzie mógł wystawić swoją gwarancję na sprzedaż za pośrednictwem nowoczesnej platformy internetowej www.zielonaplatforma.pl. Dostęp do niej umożliwiono zarówno klientom korporacyjnym, jak i małym oraz średnim przedsiębiorstwom, a korzyści z takiej transakcji dla sprzedającego szacuje się na ok. 1,5 zł za MWh.

Platforma umożliwi dokonywanie transakcji w każdym momencie, zabezpieczy przed wahaniami cen oraz pozwoli otrzymać przedpłatę, bez czekania na wydanie certyfikatu. W razie potrzeby skorzystania z niestandardowych rozwiązań, pomoc zaoferują eksperci z firmy AXPO, obsługującej platformę transakcyjną. Rejestracja gwarancji na stronie www.zielonaplatforma.pl rozpocznie się już 15 czerwca.

Gwarancje wesprą sektor OZE

Twórcy programu Polskie Gwarancje Pochodzenia wyjaśniają, że w założeniu ma on wspierać rozwój sektora OZE. W planach są staże dla studentów i szkolenia zawodowe dla branży OZE, wspierające tworzenie nowych miejsc pracy. Inny ważny cel to przyczynienie się do wzrostu świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Ma to nastąpić m.in. poprzez kampanie w social mediach promujące ideę i logo polskich gwarancji, czy angażujące społeczności lokalne w akcje propagujące zdrowy tryb życia i ochronę środowiska. Wszyscy odbiorcy, którzy kupią gwarancję zielonej energii od producenta uczestniczącego w programie, nie tylko uwiarygodnią jej pochodzenie, ale będą mogli pochwalić się wizerunkiem firmy przyjaznej środowisku.

Jaki popyt na gwarancje?

W odróżnieniu do świadectw pochodzenia, gwarancje pochodzenia energii są przedmiotem obrotu międzynarodowego, w którym uczestniczą państwa Unii Europejskiej, Szwajcaria, Islandia i Norwegia. Polskie gwarancje będę mogły być więc kupowane przez podmioty zagraniczne, a zagraniczne gwarancje uznawane nad Wisłą.

Choć eksperci nie są jeszcze w stanie oszacować skali przyszłych transakcji, ich zdaniem, polskie gwarancje na pewno spotkają się z zainteresowaniem spółek z krajów bardziej zamożnych, w których wśród konsumentów notuje się duży popyt na produkty ekologiczne.

Poleć
Udostępnij
Redakcja działu
"Zielona energia"
Kontakt
Kontakt
Reklama
Reklama