Raport: 80 proc. badanych uważa, że wdrożenie OZE to najpilniejsza kwestia

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (DK) | redakcja@agropolska.pl
26-06-2024,8:25 Aktualizacja: 26-06-2024,8:26
A A A

Według raportu KPMG, 80 proc. przedstawicieli branży energetycznej ocenia, że wdrażanie odnawialnych źródeł energii jest najpilniejszą kwestią związaną z realizacją założeń Porozumienia paryskiego. W to, że OZE zastąpią paliwa kopalne do 2050 r., wierzy 36 proc. badanych.

Z raportu KPMG wynika, że według 84 proc. ankietowanych realnymi przeszkodami ws. realizacji globalnych celów klimatycznych są bariery wynikające z uwarunkowań gospodarczych, prawnych i finansowych. Z kolei według 76 proc. badanych, barierą w rozwoju OZE jest brak nowych inwestycji w sieci przesyłowe. Jednocześnie ponad 80 proc. respondentów uznało, że wdrażanie odnawialnych źródeł energii jest najpilniejszą kwestią związaną z realizacją założeń Porozumienia paryskiego. Z kolei 36 proc. badanych uważa, że do roku 2050 OZE zastąpią paliwa kopalne i taki sam odsetek uważa to za trudne lub niemożliwe do zrealizowania.

fotowoltaika, energia słoneczna, energia, oze

Branża fotowoltaiki: zagospodarowanie nadwyżek energii potrzebne dla utrzymania dynamiki rozwoju

Zagospodarowanie nadwyżek energii ze źródeł fotowoltaicznych jest potrzebne dla utrzymania dynamiki ich rozwoju - oceniają przedstawiciele branży PV. Argumentują, że mocy OZE będzie potrzeba coraz więcej, dlatego nie należy spowalniać...

"Aby spełnienie celów Porozumienia paryskiego stało się faktem, moc odnawialnych źródeł energii do 2030 roku musi potroić się w stosunku do poziomu z 2022 roku, zgodnie z szacunkami Międzynarodowej Agencji Energetycznej. Tymczasem obecnie więcej niż 60 proc. energii na świecie – w tym także w Polsce – wciąż wytwarza się z paliw kopalnych. W Polsce, pomimo coraz większego zainteresowania transformacją energetyczną, nadal istnieją istotne bariery prawne, takie jak częste zmiany przepisów i skomplikowany system regulacji, które często zniechęcają potencjalnych inwestorów i ograniczają dynamikę pozytywnych zmian w tym sektorze. Ważne jest, aby procedury administracyjne były przejrzyste i efektywne, a wsparcie państwa dla sektora – spójne i konsekwentne. Podmiotom prywatnym potrzebne jest natomiast elastyczne wsparcie merytoryczne, dostosowane do etapu transformacji i poziomu jej zaawansowania" – skomentowała ekspertka prawna KPMG Anna Szczodra.

Justyna Wysocka-Golec z Zespołu ESG, Dekarbonizacji i Bioróżnorodności w KPMG w Polsce, stwierdziła, że zarówno przedsiębiorcy, jak i konsumenci borykają się z przestarzałymi sieciami dystrybucji, które hamują wzrost udziału OZE w rynku energii. Dodała także, że "oczekiwania skierowane są" na liberalizację przepisów ws. odległości elektrowni wiatrowych od zabudowań.

"Przewidziane na najbliższe lata inwestycje w dekarbonizację polskiej energetyki pozwolą na zmniejszenie śladu węglowego działających w Polsce firm. Może im to pomóc w utrzymaniu konkurencyjności w obliczu rosnących oczekiwań regulacyjnych m.in. w zakresie zrównoważonego rozwoju, związanego z wejściem w życie unijnej dyrektywy CSRD (dyrektywa ws. sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju - PAP). Istotne jest, aby rozwój OZE wspierał szersze cele w zakresie ESG (środowisko, społeczna odpowiedzialność oraz ład korporacyjny - PAP) i nie odbywał się kosztem bioróżnorodności czy potrzeb lokalnych społeczności" – skomentowała Wysocka-Golec.

Zdaniem autorów, drogę do neutralności klimatycznej spowalnia m. in.: wsparcie OZE tylko przez wybrane struktury rynkowe, problemy z dostępem do kapitału, brak inwestycji w infrastrukturę sieciową, skomplikowane procedury, potrzeba dostosowania magazynowania energii do rosnącego zapotrzebowania, ryzyko związane z ciągłością łańcucha dostaw oraz problemy z dostępem do surowców krytycznych.

ure, przyłączenia oze, sieć energetyczna, oze

URE: w 2023 r. do 7448 wzrosła liczba odmownych wniosków o przyłączenie OZE

W 2023 r. do 7448 wzrosła liczba odmownych wniosków o przyłączenie OZE oraz suma wnioskowanej w nich mocy, wobec 7023 w 2022r. - poinformował Urząd Regulacji Energetyki. Urząd Regulacji Energetyki (URE) poinformował w piątek, że w...

"Zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii wymaga konkurencyjnego cenowo dostępu do ogromnej ilości surowców, takich jak kobalt, nikiel, grafit, miedź i lit. Międzynarodowa Agencja Energetyczna szacuje, że – aby możliwe było osiągnięcie celów Porozumienia paryskiego – zapotrzebowanie na surowce dla zielonej energii wzrośnie czterokrotnie do 2040 roku. Według analizy KPMG International, wyprodukowanie ilości litu wymaganej do wycofania paliw kopalnych na poziomie produkcji z 2019 r. zajęłoby prawie 10 tys. lat" - wskazano.

W Unii Europejskiej, udział OZE w tzw. koszyku energetycznym w 2022 r. wynosił blisko 25 proc. - poinformowano. Jak dodano, że w koszyku paliwa kopalne nadal odgrywają główną rolę w zapewnianiu stabilności energetycznej.

Porozumienie paryskie jest wynikiem 21. Konferencji ONZ w sprawie zmian klimatu z 2015 r. Weszło w życie w listopadzie 2016 r. i zobowiązało objęte kraje do przedstawienia scenariusza ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Porozumienie ratyfikowały wszystkie kraje UE.

KPMG jest globalną organizacją niezależnych firm świadczących usługi profesjonalne z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. Działa w 143 krajach i zatrudnia ponad 273 000 pracowników w firmach członkowskich na całym świecie. Badanie przeprowadzono wśród 100 przedstawicieli sektora energetycznego, w tym inwestorów, ekspertów i innych interesariuszy.

Poleć
Udostępnij
Redakcja działu
"Zielona energia"
Kontakt
Kontakt
Reklama
Reklama