Pożyczki z "Bociana". Fundusz dofinansuje instalacje OZE

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: k.perkowska | perkowska@apra.pl
05-05-2016,14:30 Aktualizacja: 05-05-2016,14:22
A A A

Wnioski o pożyczki na instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii przyjmuje do 20 maja Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wsparcie jest przyznawane przedsiębiorcom w ramach programu „Bocian”.

Pożyczkę można przeznaczyć na budowę, rozbudowę lub przebudowę: elektrowni wiatrowej (o mocy 40 kWe-3 MWe), systemu fotowoltaicznego (40 kWp-1 MWp), instalacji do pozyskiwania energii z wód geotermalnych (5 MWt-40 MWt), małej elektrowni wodnej (300 kWt-5 MWt), instalacji biomasowej (300 kWt-20 MWt), wielkoformatowego kolektora słonecznego z akumulatorem ciepła (300 kWt+3 MWt-2 MWt+20 MWt), biogazowni rolniczej (40 kWe-2 MWe) oraz instalacji wytwarzającej energię elektryczną w wysokosprawnej kogeneracji na biomasę (40 kWe-5 MWe).

Dofinansowane z „Bociana” mogą być także instalacje hybrydowe, przy czym moc każdej z nich musi spełnić warunki określone powyżej. 

farma wiatrowa, wiatraki, energia elektryczna, dopłaty do prądu, psew, program partycypacji społecznej

Dopłaty do rachunków za prąd dla sąsiadujących z wiatrakami

Dopłaty do rachunków za prąd proponuje najbliższym sąsiadom nowo powstających farm wiatrowych Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej. Wsparcie miałoby wynosić 20-50 procent, w zależności od liczby elektrowni i ich łącznej mocy. Program...

Wsparcie można dostać dodatkowo także na systemy magazynowania energii towarzyszące inwestycjom OZE, o mocach nie większych niż 10-krotność mocy zainstalowanej dla każdego ze źródeł OZE.

Dofinansowanie będzie udzielane w formie pożyczki do 85% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Albo na preferencyjnych warunkach (co stanowi wówczas pomoc publiczną), przy oprocentowaniu WIBOR 3M nie mniejszym niż 2% w skali roku, albo na warunkach rynkowych (oprocentowanie nie mniejsze niż stopa referencyjna wyliczana indywidualnie dla każdego wnioskodawcy w oparciu o stopę bazową ustalaną przez Komisję Europejską, aktualnie na poziomie 1,83%).

O wsparcie mogą ubiegać się wszyscy przedsiębiorcy realizujący na terenie Polski projekty z zakresu OZE.

Program „Bocian” rozpoczął się w 2015 i potrwa do 2023 roku. Jego budżet wynosi 570 mln zł, a wartość alokacji dla tegorocznego naboru to maksymalnie 150 mln zł. 

Poleć
Udostępnij
Redakcja działu
"Zielona energia"
Kontakt
Kontakt
Reklama
Reklama
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu