KAWKA według nowych zasad. NFOŚiGW wprowadzi zmiany w dotacjach

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: k.perkowska I perkowska@apra.pl
20-05-2015,22:50 Aktualizacja: 20-05-2015,23:04
A A A

Miasta liczące co najmniej 5 tys. osób będą mogły skorzystać z programu KAWKA, wspierającego inwestycje poprawiające jakość powietrza. Propozycję zmian w programie NFOŚiGW przedstawił w tym tygodniu do konsultacji wojewódzkim funduszom ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W nowej, zweryfikowanej wersji programu KAWKA - „Poprawa jakości powietrza” NFOŚiGW proponuje m.in. obniżenie wymogu dotyczącego wielkości miast korzystających z programu oraz skoncentrowanie wsparcia na inwestycjach służących likwidacji przestarzałych źródeł wysokiej emisji.

Według NFOŚiGW, z pomocy powinny odtąd korzystać również mniejsze ośrodki, liczące co najmniej 5 tys. mieszkańców (do tej pory wspierano tylko inwestycje w miastach powyżej 10 tys. osób), a główny nacisk w programie ma zostać położony na finansowanie wymiany przestarzałych i nieefektywnych źródeł ciepła oraz podłączanie gospodarstw domowych do sieci miejskich. Tym samym fundusz zrezygnował ze wspierania inwestycji transportowych i termomodernizacyjnych, uwzględnionych w Regionalnych Programach Operacyjnych.

– Szczegółowo przeanalizowaliśmy RPO i dostosowaliśmy program KAWKA tak, by wszystkie regiony mogły skorzystać z finansowania inwestycji, służących likwidacji niskiej emisji, poprawie jakości powietrza i rozwojowi odnawialnych źródeł energii – mówi Dorota Zawadzka-Stępniak, zastępca prezesa NFOŚiGW.

Do wykorzystania w programie pozostało jeszcze blisko 118 mln zł. Fundusz chce rozpocząć kolejny nabór wniosków dla WFOŚiGW najpóźniej na początku trzeciego kwartału tego roku.

Wsparcie z programu jest przyznawane regionom, w których dochodzi do znacznego przekroczenia dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń i pyłów, posiadającym ponadto programy ochrony powietrza. Odbiorcą dofinansowania, wynoszącego do 90 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji, może być np. osoba fizyczna, wspólnota mieszkaniowa lub deweloper. W ramach dwóch pierwszych edycji KAWKI wsparto projekty na prawie 637 mln zł. Z dofinansowania skorzystało ponad 60 miast w 12 regionach kraju. Zlikwidowanych zostało prawie 34,5 tys. pieców węglowych, które zastąpiono przyłączami do miejskich sieci ciepłowniczych i prawie 9 tys. niskoemisyjnymi źródłami ciepła, takimi jak: pompy ciepła, kotły gazowe, ogrzewanie elektryczne.

Pieniądze z programu pozwoliły również na termomodernizację ponad 400 budynków oraz montaż ponad 1100 kolektorów słonecznych. 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement
Advertisement
Advertisement
Redakcja działu
"Zielona energia"
Kontakt
Kontakt
Reklama
Reklama
Advertisement