Fundusz pożyczy 40 mln zł na budowę instalacji OZE

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: k.perkowska | perkowska@apra.pl
16-02-2016,8:00 Aktualizacja: 15-02-2016,21:57
A A A

Od 15 lutego do 20 maja lub wyczerpania pieniędzy przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dofinansowanie rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Nabór w ramach programu „Bocian” zorganizował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Fundusz zakłada, że dzięki programowi możliwe będzie produkowanie rocznie 430 tys. MWh energii elektrycznej i 990 tys. GJ energii cieplnej. Budżet „Bociana”, w zależności od zainteresowania, wyniesie maksymalnie 570 mln zł.

Dofinansowanie będzie udzielane w formie pożyczki do 85 procent kosztów kwalifikowanych inwestycji. Pożyczyć można nie więcej niż 40 mln zł. NFOŚiGW proponuje dwie formy oprocentowania: na warunkach preferencyjnych, gdzie WIBOR wynosi 3M, w sumie nie mniej niż 2 proc. w skali roku. Taka pożyczka będzie jednak stanowiła pomoc publiczną. Istnieje też możliwość wzięcia pożyczki na warunkach rynkowych. Wówczas nie będzie ona formą pomocy publicznej. W obu przypadkach odsetki od oprocentowania trzeba będzie spłacać kwartalnie.

Natomiast całą kwotę przedsiębiorca będzie musiał zwrócić najpóźniej w ciągu 15 lat. Fundusz nie przewiduje bowiem umorzenia pożyczki. Podkreśla też, że wypłata jej transz będzie następować wyłącznie w formie refundacji poniesionych kosztów.

Co ważne, pożyczkodawca wyznaczył okres kwalifikowalności wydatków już od 1 stycznia tego roku do 31 grudnia 2023 r. Dodatkowo uwzględni też koszty dokumentacji poniesione przed 2016 r.

Pożyczkę z NFOŚiGW będzie można przeznaczyć na budowę, rozbudowę lub przebudowę instalacji OZE mieszczących się w ustalonych przez fundusz przedziałach mocy.

W ramach programu na wsparcie mogą liczyć także instalacje hybrydowe oraz systemy magazynowania energii towarzyszące instalacjom OZE.  

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

Redakcja działu
"Zielona energia"
Kontakt
Kontakt
Reklama
Reklama