Ustawa wiatrakowa coraz bliżej. W założeniach zniesienie zasady 10H i 500 m minimalnej odległości od zabudowań

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (DK) | redakcja@agropolska.pl
09-07-2024,9:00 Aktualizacja: 09-07-2024,9:19
A A A

Zniesienie generalnej zasady 10H, 500 m jako minimalna odległość turbin wiatrowych od zabudowań oraz minimalne odległości farm wiatrowych od form ochrony przyrody - przewidują opublikowane w poniedziałek założenia do projektu zmiany tzw. ustawy odległościowej.

Zgodnie z opublikowanymi przez ministerstwo klimatu w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów założeniami, główna proponowana zmiana do ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych to zniesienie generalnej zasady 10H, czyli zakazu budowy turbin wiatrowych w odległości mniejszej od budynków niż 10-krotność wysokości turbiny. Pojawić się ma 500 m jako nowa wzajemna minimalna odległość między turbinami wiatrowymi a zabudową mieszkaniową, a także ustalona zostanie minimalna odległość wiatraków od parków narodowych, rezerwatów i obszarów Natura 2000, ustanowionych w celu ochrony ptaków i nietoperzy.

Dodatkowo założenia przewidują pakiet zmian w przepisach planistycznych pod kątem budowy elektrowni wiatrowych. Możliwe ma być lokowanie elektrowni wiatrowej na podstawie szczególnego rodzaju Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, jakim jest Zintegrowany Plan Inwestycyjny. Proces planistyczny z ustawy odległościowej ma zostać ujednolicony z ogólnymi zasadami z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ministerstwo klimatu zapowiada również "usprawnienie regulacyjne" mechanizmu udostępnienia co najmniej 10 proc. mocy elektrowni wiatrowej zainteresowanym mieszkańcom w formule prosumenta wirtualnego lub kooperatyw energetycznych.

studenci, politechnika łódzka, wiatrak, turbina wiatrowa

Studenci Politechniki Łódzkiej nagrodzeni za projekt turbiny wiatrowej

Studenci Politechniki Łódzkiej zdobyli pierwsze miejsce w finale Międzynarodowego Konkursu Małych Turbin Wiatrowych organizowanego przez Hanze University of Applied Sciences w Holandii. Ich innowacyjna turbina wiatrowa, stworzona w...

Ministerstwo zakłada również nowelizację ustawy Prawo energetyczne, zmieniającą przepisy o sumowaniu mocy mikroinstalacji i magazynu energii. Jak podkreśla MKiŚ, obecna regulacja prowadzi do preferowania magazynów energii o mocy nieprzekraczającej mocy zainstalowanej mikroinstalacji.

Natomiast projektowane zmiany mają na celu skłonienie prosumentów do instalowania większych magazynów energii niż moc elektryczna mikroinstalacji. Skutkiem tego będzie odciążenie sieci elektroenergetycznej, gdyż nadwyżki energii elektrycznej z mikroinstalacji mogłyby być magazynowane, a nie wprowadzane do sieci elektroenergetycznej w okresach szczytowej podaży energii elektrycznej.

W założeniach znalazł się również pakiet regulacji dla biometanu i biogazu, m.in wprowadzających definicję oraz określenie zasad funkcjonowania gazociągu bezpośredniego biogazu czy wprowadzenie wsparcia w postaci systemu aukcyjnego dla biometanu w instalacjach powyżej 1 MW oraz podnoszące cenę zakupu energii z małych instalacji biogazowych.

Poleć
Udostępnij
Redakcja działu
"Zielona energia"
Kontakt
Kontakt
Reklama
Reklama