Siewy późne: pszenica ozima czy jara?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Dr inż. Arkadiusz Artyszak I artyszak@agropolska.pl
06-10-2016,7:35 Aktualizacja: 07-10-2016,9:33
A A A

Wyniki doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) wyraźnie pokazują, że odmiany ozime wysiewane po 10 listopada w 2016 r. plonowały zdecydowanie lepiej niż odmiany jare.

Na pewno wynikało to z przebiegu warunków pogodowych podczas ostatniej zimy.

Średni plon odmian jakościowych chlebowych pszenicy ozimej (10 odmian) wyniósł 95 proc. wzorca, a chlebowych (9 odmian) 93 proc.

W przypadku odmian jarych, zarówno z grupy A, jak i B, było to 45 proc. wzorca.

zaprawione ziarno pszenicy

Po co tak dużo wysiewać?

Część rolników, chyba z przyzwyczajenia, stosuje niczym nieuzasadnioną zbyt dużą normę wysiewu zbóż. Po co? Wydaje im się, że jak wysieją więcej, to będzie lepiej, bo część na pewno wzejdzie, a to że generuje to dodatkowe koszty, to...

Różnice w plonowaniu odmian jakościowych chlebowych pszenicy ozimej uczestniczących w doświadczeniach wyniosły 20 proc. wzorca (15,6 dt/ha). W przypadku odmian jarych było to 18 proc. wzorca (14 dt/ha) (tabela 1).

Najlepsze odmiany chlebowe ozime plonowały o 23 proc. wzorca (18 dt/ha) lepiej niż najgorsze. W pszenicy jarej było to 10 proc. (7,8 dt/ha) (tabela 2).

Wśród odmian pastewnych pszenicy ozimej różnice dochodziły do 27 proc. wzorca (21,1 dt/ha) (tabela 3).

Doświadczenia z opóźnionym terminem siewu pszenicy prowadzone są przez COBORU na intensywnym poziomie agrotechniki czyli przy zwiększonym nawożeniu azotem, stosowaniu dokarmiania dolistnego oraz ochrony przed wyleganiem i chorobami.   

 

Tabela 1. Plonowanie odmian jakościowych chlebowych pszenicy ozimej i jarej (z grupy A) przy opóźnionym terminie siewu (po 10 listopada) w 2016 r.

Odmiana

plon ziarna, % wzorca

Wzorzec, dt/ha

78,0

ozime

Hondia

103

RGT Kilimanjaro

102

Patras

102

Delawar

101

Florus

100

Leandrus

93

KWS Dakotana

92

Consus

91

Franz

86

KWS Malibu

83

jare

Goplana

52

Tybalt

50

Mandaryna

44

Serenada

34

Źródło: COBORU

Tabela 2. Plonowanie odmian chlebowych pszenicy ozimej i jarej (z grupy B) przy opóźnionym terminie siewu (po 10 listopada) w 2016 r.

Odmiana

plon ziarna, % wzorca

Wzorzec, dt/ha

78,0

ozime

Artist

104

Pokusa

100

Belissa

99

Rotax

95

Silenus

94

KWS Ozon

93

KWS Loft

85

Tobak

83

Janosch

81

jare

Harenda

50

Kamelia

40

Źródło: COBORU

Tabela 3. Plonowanie odmian pastewnych lub innych pszenicy ozimej (z grupy C) przy opóźnionym terminie siewu (po 10 listopada) w 2016 r.

Odmiana

plon ziarna, % wzorca

Wzorzec, dt/ha

78,0

Florencia

94

Rockefeller

73

Ohio

67

Źródło: COBORU

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu