Rolnicy kwestionują pomiary wilgotności zbóż w skupach. Co radzi resort?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
10-03-2022,12:40 Aktualizacja: 10-03-2022,13:05
A A A

Korzystanie z rzeczoznawców, arbitraży i podpisywanie precyzyjnych umów kontraktacji - zaleca ministerstwo rolnictwa w odpowiedzi na wystąpienie Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie zwiększenia wiarygodności pomiarów wilgotności wykonywanych przez podmioty skupujące zboża.

Resort podkreśla, że badania oceny parametrów jakościowych zbóż wykonywane są w laboratoriach własnych podmiotów skupujących lub w laboratoriach zewnętrznych na zlecenie skupu.

Izba Zbożowo-Paszowa, ceny ziarna, pszenica, wojna na Ukrainie

Zboża drożeją w Polsce i na światowych giełdach

Inwazja Rosji na Ukrainę wywołała skokowy wzrost cen zbóż na giełdach światowych, znacznie podrożało też ziarno w Polsce - informuje Izba Zbożowo-Paszowa. W związku z zakłóceniami w eksporcie ze strony tych państw, importerzy szukają...

Skup produktów rolnych odbywa się jednak na podstawie umów zawartych między sprzedającym a nabywcą przy ustalonej przez nich cenie, więc strony umowy mogą w umowie ustalić, że pobieranie próbki produktu rolnego może być zlecone "rzeczoznawcy", czyli osobie, która posiada aktualne uprawnienia (wiedzę praktyczną i teoretyczną) w zakresie pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych.

"Próbki pobrane przez uprawnionego rzeczoznawcę mogą być przebadane w dowolnym, niezależnym, akredytowanym laboratorium zaakceptowanym przez obie strony. Wzajemnych roszczeń co do niespełniania postanowień umowy, w tym sporów dotyczących kwestii wyników badań oceny jakości produktów, strony umowy mogą dochodzić na drodze sądowej przed sądami powszechnymi lub w ramach arbitrażu (sądu polubownego), pod warunkiem pisemnego sporządzenia między stronami zapisu na sąd polubowny" - wskazuje ministerstwo.

Jako przykład mechanizmu wspomagającego rozstrzyganie sporów pomiędzy rolnikiem a skupującym podaje Kolegium Arbitrów działające przy Izbie Zbożowo-Paszowej, stworzone na potrzeby firm członkowskich zrzeszonych w Izbie.

Zajmuje się rozpatrywaniem sporów między podmiotami gospodarczymi na tle wykonywania obowiązków wynikających z umów kupna-sprzedaży towarów rolnych. Tyle że w umowie kupna-sprzedaży trzeba mieć zapis, że ewentualne spory będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Izbie. W przypadku jego braku trzeba stawać przed sądem powszechnym.

"W celu zabezpieczenia interesu obu stron transakcji producenci rolni powinni podpisywać z odbiorcami produktów umowy kontraktacji, w których należy zawierać jasne i niebudzące wątpliwości klauzule czy też wytyczne zawierające przepisy na przykład w odniesieniu do jakości dostarczanego ziarna, w tym sposobu pomiaru jego wilgotności, a także w zakresie rozstrzygnięć w przypadku, gdy jedna ze stron takiej umowy ma zastrzeżenia co do sposobu oceny tej jakości" - podsumowują ministerialni urzędnicy.
 

  • Krok po kroku w zakresie doboru odmian, nawożenia i ochrony. Zamów prenumeratę miesięcznika "Nowoczesna Uprawa" już teraz
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu