Plonowanie odmian pszenicy ozimej w opóźnionych siewach

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: dr inż. Arkadiusz Artyszak | artyszak@apra.pl
26-10-2018,7:10 Aktualizacja: 26-10-2018,7:12
A A A

Rolnicy są często zmuszeni uprawiać pszenicę ozimą po zbiorze późnych odmian kukurydzy na ziarno, a przede wszystkim buraka na późne dostawy. Z konieczności jest ona wysiewana grubo po optymalnym terminie siewu. Aby w takiej sytuacji uzyskać satysfakcjonujące efekty ważny jest właściwy dobór odmiany.

Mogą w nim pomóc wyniki doświadczeń Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego prowadzone przez COBORU. Różnica w plonowaniu najlepszej i najgorszej odmiany pszenicy ozimej w opóźnionych siewach w badaniach PDO w 2017 roku wyniosła aż 51 dt z 1 ha (tabela 1).

pszenica, siew, siewnik, ciągnik

Pszenica ozima: listy odmian zalecanych pomagają w wyborze

W tym roku COBORU poleca do siewu 34 odmiany pszenicy ozimej, o 3 mniej niż przed rokiem. Najbardziej rozpowszechniona jest odmiana Artist, którą poleca się do uprawy w całym kraju, z wyjątkiem województwa małopolskiego. Odmianę RGT...

Pszenica ozima była wysiewane w okresie od 9 listopada do 7 grudnia 2016 roku, tylko w jednej miejscowości (na 9) siew można było wykonać dopiero 8 marca 2017 roku. Norma wysiewu była większa niż w optymalnym terminie i wynosiła na kompleksie pszennym bardzo dobrym (1), pszennym dobrym (2) i żytnim bardzo dobrym (4) 450 kiełkujących ziarniaków na 1 m2, a na kompleksie pszennym wadliwym (3) oraz żytnim dobrym (5) - 500 szt. Dla odmiany mieszańcowej Hybery obsada ziarniaków wynosiła 300 szt. na 1 m2 niezależnie od kompleksu rolniczej przydatności gleby. W doświadczeniach stosowano wysoki poziom agrotechniki.

Tabela 1. Zróżnicowanie plonu odmian pszenicy ozimej przy opóźnionym siewie w doświadczeniach PDO w 2017 roku

Odmiany

dt/ha

Wzorzec, dt/ha

55,4

Najlepsza 

Najgorsza

+30,2

-20,9

Źródło: COBORU 2018.

Do najlepiej plonujących odmian w 2017 roku można zaliczyć: Delawar, Dakar i Nordkap (tabela 2). Wszystkie badane odmiany są wpisane do Krajowego Rejestru odmian.

pszenica, Sahryń, ziarno

Najlepiej plonujące jakościowe odmiany chlebowe pszenicy ozimej w 2018 r.

Najlepsze odmiany pszenicy ozimej z klasy A w badaniach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego prowadzonego przez COBORU w 2018 r. plonowały prawie na poziomie 9 t z 1 ha. Niższe plony niż w poprzednich dwóch latach były efektem suszy....

Tabela 2. Plonowanie odmian pszenicy ozimej przy opóźnionym siewie w badaniach PDO w 2017 roku

Lp.

Odmiana

dt/ha w stosunku do wzorca

1

Delawar

+30,2

2

Dakar

+21,5

3

Nordkap

+21,4

4

Mirek

+19,8

5

Lindbergh

+18,8

6

Patras

+16,6

7

Consus

+14,5

8

Medalistka

+13,9

9

Viborg

+13,1

10

RGT Kicker

+12,8

11

Rivero

+11,9

12

Hybery F1

+11,8

13

KWS Ozon

+8,9

14

Opcja

+5,0

15

Kometa

+3,3

16

Frisky

-3,0

17

Dolores

-3,7

18

Gimantis

-6,2

19

Artist

-9,1

20

Bartosz

-10,9

21

Pokusa

-12,5

22

Bonanza

-15,5

23

RGT Kilimanjaro

-16,4

24

Janosch

-17,3

25

KWS Kiran

-17,7

26

LG Jutta

-17,8

27

Leandrus

-20,9

Źródło: COBORU 2018.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement