Odmiany jęczmienia ozimego: wybierać spośród najlepszych

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: dr inż. Arkadiusz Artyszak | artyszak@apra.pl
08-08-2018,17:00 Aktualizacja: 07-08-2018,14:27
A A A

Potencjał plonowania odmian jęczmienia ozimego jest bardzo wysoki. Przy intensywnej agrotechnice można uzyskać ponad 10 t z 1 ha, pod warunkiem doboru odpowiedniej odmiany. W dokonaniu wyboru pomagają niezależne wyniki badań Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego prowadzonego przez COBORU.

Różnica w plonowaniu najlepszej i najgorszej odmiany pastewnej jęczmienia ozimego w  doświadczeniach PDO w 2017 r. wyniosła na przeciętnym poziomie agrotechniki 23 proc. wzorca (20,0 dt/ha), w 2016 r. 28 proc. (21,5 dt/ha), a w 2015 r. 15 proc. (12,9 dt/ha). W przypadku wysokiego poziomu agrotechniki było to odpowiednio 23 proc. (23,7 dt/ha), 25 proc. (21,9 dt/ha) i 17 proc. (16,5 dt/ha) (tab. 1).

Tabela 1. Plonowanie odmian pastewnych jęczmienia ozimego w doświadczeniach PDO (2015-2017)

Odmiany

2017

2016

2015

proc. wzorca

a1 - przeciętny poziom agrotechniki

Wzorzec, dt/ha

87,1

76,7

86,0

Najlepsza 

Najgorsza

107

84

110

82

109

94

a2 - wysoki poziom agrotechniki

Wzorzec, dt/ha

103,0

87,7

96,9

Najlepsza 

Najgorsza

106

83

113

88

110

93

Źródło: COBORU 2017

W Krajowym Rejestrze są obecnie zarejestrowane 32 odmiany jęczmienia ozimego. Oprócz tego na rynku są dostępne odmiany z Katalogu Wspólnotowego Odmian Roślin Rolniczych (CCA).

jęczmień ozimy, kłosy

Jęczmień ozimy: na którą odmianę postawić?

COBORU co roku uaktualnia Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województw. Rolnicy powinni wybierać do siewu odmiany, które zostały na nie wpisane. W 2018 roku na listach odmian jęczmienia ozimego zalecanych do uprawy...

Tabela 2. Dziesiątka najwyżej plonujących odmian pastewnych jęczmienia ozimego w badaniach PDO w 2017 r.

Lp.

Odmiana

Proc. wzorca

a1 - przeciętny poziom agrotechniki

1

Jakubus

107

2

KWS Astaire

103

3

SU Elma

101

4

KWS Kosmos

101

5

Arenia

101

6

Antonella

100

7

Zenek

100

8

SU Melania

100

9

KWS Higgins

100

10

Kaylin

99

a2 - wysoki poziom agrotechniki

1

Jakubus

106

2

KWS Astaire

104

3

KWS Kosmos

102

4

KWS Higgins

102

5

Arenia

100

6

Antonella

100

7

SU Melania

100

8

Quadriga

100

9

SU Elma

98

10

Zenek

98

                                                                                      Źródło: COBORU 2017

jęczmień ozimy, kłosy

Plonowanie jęczmienia ozimego w 2017 r.

Jakubus był najwyżej plonującą odmianą jęczmienia ozimego w badaniach PDO w 2017 r. Drugie miejsce zajęła odmiana KWS Astaire. Plonowanie wzorca na przeciętnym poziomie agrotechniki (a1) wyniosło 87,1 dt/ha, a na wysokim (a2) 103 dt/ha. W badaniach...

Dokonując wyboru najlepiej jest brać pod uwagę plonowanie odmian w danym rejonie oraz poziom stosowanej agrotechniki (tab. 3-8). Wyraźnie widać, że jęczmień ozimy bardzo korzystnie  reaguje na wzrost intensywności uprawy.  

Pomocą dla rolników są także Listy odmian jęczmienia ozimego zalecanych do uprawy na obszarze województw, które są co roku opracowywane przez COBORU.

Tabela 3. Dziesiątka najwyżej plonujących odmian pastewnych jęczmienia ozimego w badaniach PDO w 2017 r. (woj. zachodniopomorskie i pomorskie)

Lp.

Odmiana

Proc. wzorca

a1 - przeciętny poziom agrotechniki

Wzorzec, dt/ha

75,3

1

Jakubus

110

2

Arenia

104

3

KWS Astaire

103

4

Antonella

103

5

KWS Higgins

103

6

Nele

103

7

SU Elma

101

8

KWS Kosmos

100

9

Zenek

100

10

SU Melania

100

a2 - wysoki poziom agrotechniki

Wzorzec, dt/ha

87,6

1

Jakubus

111

2

KWS Astaire

104

3

KWS Kosmos

104

4

Nele

104

5

Arenia

103

6

KWS Higgins

102

7

SU Elma

100

8

Antonella

100

9

SU Melania

99

10

Titus

98

Źródło: COBORU 2017

pszenica ozima, kłosy

22 nowe odmiany zbóż ozimych

Krajowy rejestr wzbogaci się o 22 nowe odmian zbóż ozimych: 4 jęczmienia, 11 pszenicy zwyczajnej, 2 pszenżyta i 5 żyta.   Wszystkie odmiany jęczmienia są wielorzędowe typu pastewnego. Wśród odmian pszenicy są 4 odmiany jakościowe...

Tabela 4. Dziesiątka najwyżej plonujących odmian pastewnych jęczmienia ozimego w badaniach PDO w 2017 r. (woj. warmińsko-mazurskie i podlaskie)

Lp.

Odmiana

Proc. wzorca

a1 - przeciętny poziom agrotechniki

Wzorzec, dt/ha

79,3

1

KWS Astaire

105

2

Zenek

103

3

Quadriga

103

4

Jakubus

102

5

SU Melania

101

6

Kaylin

101

7

Titus

101

8

SU Elma

99

9

KWS Kosmos

98

10

Arenia

95

a2 - wysoki poziom agrotechniki

Wzorzec, dt/ha

96,3

1

Jakubus

107

2

KWS Astaire

102

3

Quadriga

102

4

KWS Kosmos

100

5

Zenek

100

6

SU Melania

100

7

Titus

100

8

KWS Higgins

99

9

Kaylin

98

10

SU Elma

97

                                                                                          Źródło: COBORU 2017

jęczmień ozimy, kłosy

Którą odmianę jęczmienia ozimego wysiać?

Z pomocą w wyborze odmian rolnikom przychodzą listy odmian zalecanych do uprawy opracowywane przez COBORU na podstawie wyników doświadczeń PDO. Warto z nich skorzystać. W tym roku na listach odmian jęczmienia ozimego zalecanych do uprawy...

Tabela 5. Dziesiątka najwyżej plonujących odmian pastewnych jęczmienia ozimego w badaniach PDO w 2017 r. (woj. lubuskie, wielkopolskie i kujawsko-pomorskie)

Lp.

Odmiana

Proc. wzorca

a1 - przeciętny poziom agrotechniki

Wzorzec, dt/ha

93,6

1

Jakubus

124

2

KWS Kosmos

103

3

Zenek

102

4

KWS Higgins

102

5

Holmes

102

6

Arenia

101

7

Kaylin

101

8

Souleyka

101

9

SU Elma

100

10

Antonella

100

a2 - wysoki poziom agrotechniki

Wzorzec, dt/ha

113,5

1

Jakubus

109

2

KWS Astaire

105

3

KWS Kosmos

103

4

Antonella

102

5

Quadriga

102

6

KWS Higgins

100

7

Nele

100

8

Arenia

99

9

Titus

99

10

Souleyka

99

Źródło: COBORU 2017

Nowe odmiany zbóż ozimych

19 lutego Komisja ds. rejestracji odmian roślin zbożowych pozytywnie zaopiniowała wpisanie do krajowego rejestru 26 nowych odmian zbóż ozimych. Wydanie postanowień o zamiarze wpisania do krajowego rejestru oraz podjęcie ostatecznych decyzji...

Tabela 6. Dziesiątka najwyżej plonujących odmian pastewnych jęczmienia ozimego w badaniach PDO w 2017 r. (woj. łódzkie, mazowieckie i lubelskie)

Lp.

Odmiana

Proc. wzorca

a1 - przeciętny poziom agrotechniki

Wzorzec, dt/ha

79,6

1

KWS Astaire

103

2

Zenek

102

3

SU Melania

102

4

KWS Higgins

101

5

SU Elma

100

6

Titus

100

7

Kaylin

99

8

Arenia

98

9

Antonella

98

10

SU Vireni

98

a2 - wysoki poziom agrotechniki

Wzorzec, dt/ha

91,4

1

Antonella

102

2

Zenek

102

3

KWS Astaire

101

4

Arenia

101

5

Kaylin

101

6

Quadriga

101

7

KWS Kosmos

100

8

SU Melania

100

9

SU Vireni

100

10

SU Elma

99

                                                                                        Źródło: COBORU 2017

jeczmień ozimy, odmiany, poletka

Plonowanie odmian jęczmienia ozimego w badaniach PDO 2016

KWS Kosmos, Fridericus i Arenia – to najwyżej plonujące w tym roku odmiany jęczmienia ozimego według wstępnych wyników PDO opublikowanych przez COBORU. Różnica w plonowaniu najlepszej i najgorszej odmiany na przeciętnym poziomie...

Tabela 7. Dziesiątka najwyżej plonujących odmian pastewnych jęczmienia ozimego w badaniach PDO w 2017 r. (woj. dolnośląskie, opolskie i śląskie)

Lp.

Odmiana

Proc. wzorca

a1 - przeciętny poziom agrotechniki

Wzorzec, dt/ha

96,6

1

Jakubus

108

2

SU Elma

106

3

KWS Astaire

104

4

KWS Kosmos

104

5

KWS Higgins

104

6

Arenia

103

7

Antonella

101

8

SU Melania

100

9

Zenek

99

10

Kaylin

98

a2 - wysoki poziom agrotechniki

Wzorzec, dt/ha

114,7

1

Jakubus

106

2

KWS Higgins

106

3

KWS Astaire

104

4

KWS Kosmos

102

5

Arenia

102

6

SU Melania

102

7

Zenek

100

8

Kaylin

99

9

KWS Meridian

99

10

Quadriga

99

Źródło: COBORU 2017

pszenica, plantacja

Sprawdzić stan ozimin

Wiosną istotne jest przeprowadzenie możliwie szybko analizy stanu sanitarnego ozimin. Zazwyczaj rozwój chorób w początkowym okresie wegetacji jest niewielki i rośliny nie wymagają stosowania fungicydów. Bywają jednak wyjątki....

Tabela 8. Dziesiątka najwyżej plonujących odmian pastewnych jęczmienia ozimego w badaniach PDO w 2017 r. (woj. małopolskie, świętokrzyskie i podkarpackie)

Lp.

Odmiana

Proc. wzorca

a1 - przeciętny poziom agrotechniki

Wzorzec, dt/ha

82,7

1

SU Melania

103

2

KWS Astaire

102

3

KWS Kosmos

102

4

Arenia

101

5

Quadriga

101

6

Jakubus

100

7

SU Elma

100

8

Zenek

99

9

Souleyka

99

10

Holmes

99

a2 - wysoki poziom agrotechniki

Wzorzec, dt/ha

93,9

1

KWS Astaire

107

2

Quadriga

106

3

KWS Higgins

105

4

Jakubus

104

5

Arenia

103

6

Titus

102

7

KWS Kosmos

100

8

Antonella

100

9

Holmes

100

10

SU Melania

99

                                                                                       Źródło: COBORU 2017

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement