Nawożenie żyta azotem w drugiej dawce

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: dr inż. Arkadiusz Artyszak | artyszak@agropolska.pl
14-04-2016,7:45 Aktualizacja: 09-05-2016,8:41
A A A

Bez optymalnego nawożenia azotem nie ma co liczyć na wysokie plony żyta. Szczególnie wdzięczne za intensywne nawożenie są odmiany mieszańcowe (heterozyjne), które mają duży potencjał plonowania.

W mniej intensywnej technologii druga dawka azotu zastosowana na początku fazy strzelania w źdźbło żyta (BBCH 31-32) jest dawką ostatnią. W bardziej intensywnej technologii nawożenia żyta nawozy azotowe rozsiewa się jeszcze w fazie liścia flagowego-widoczne pierwsze ości (BBCH 39-49). Azot stosowany w drugiej dawce ogranicza zmniejszenie liczby źdźbeł kłosonośnych (pierwszą i najważniejszą składową plonu ziarna), kłosków w kłosie oraz zawiązków ziarniaków, które decydują o liczbie ziarniaków w kłosie (druga składowa).

OSN, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Rolnictwa, przepisy, dyrektywa azotanowa, azot, Prawo wodne,

Czy od 1 maja 2016 r. zostaną zaostrzone przepisy nawożenia azotem?

Cykl azotanowy kończy się 30 kwietnia 2016 roku; a właściwie kończy się czteroletni okres obowiązywania tak zwanego cyklu azotanowego. Do tego czasu musi nastąpić nowelizacja Prawa wodnego. Z nowelizacją powiązany jest projekt rozporządzenia Rady...

Zwiększenie dawki azotu ogranicza redukcję, a zmniejszenie zwiększa. Podobnie jak zmniejszenie dawki działa opóźnienie zastosowania nawozu. Dlatego na plantacjach silnie rozkrzewionych i intensywnie zielonych drugą dawkę azotu można zmniejszyć nawet o 20 proc. w stosunku do zakładanej, można także opóźnić jej rozsianie. Opóźnienie to nie może być jednak większe niż kilka dni, gdyż w przeciwnym razie może niekorzystnie wpłynąć na wielkość plonu.

Firma KWS Zboża zaleca, aby w uprawie odmian mieszańcowych żyta druga dawka miała wysokość 50-60 kg N/ha na glebach klas bonitacyjnych IIIa-IVb, a 70 kg N/ha w przypadku uprawy na glebach V klasy bonitacyjnej utrzymanych w dobrej kulturze. Na glebach bardzo słabych i w rejonach z częstymi okresami suszy hodowcy zalecają przyspieszenie wniesienia drugiej dawki i zastosowanie jej w formie mocznika.

Zaletą mocznika jest niski koszt 1 kg azotu oraz to, że nie stymuluje roślin do dalszego krzewienia. Jednak stosowanie mocznika zawierającego azot w formie amidowej jest problematyczne na glebach silnie zakwaszonych, a takie gleby u nas dominują.

Wyliczanie dawki azotu w RSM. To nie jest wcale trudne

Część rolników ma problem z wyliczaniem dawki azotu wnoszonego w roztworze  saletrzano-mocznikowym (RSM). Wszystko przez to, że gęstość nawozu jest większa niż wody – litr nawozu waży ponad 1 kilogram. Gęstość RSM jest tym...

Można także wykorzystać roztwór saletrzano-mocznikowy (RSM), o ile gospodarstwo ma możliwości techniczne do jego zastosowania. Trzeba wyraźnie podkreślić, że nie jest to nawóz dolistny i musi być stosowany metodą oprysku grubokroplistego lub za pomocą węży rozlewowych. Zabieg trzeba wykonać, gdy rośliny są bezwzględnie suche, aby nie doprowadzić do ich poparzenia.

W drugiej dawce stosuje się także saletrą amonową, która zawiera azot w formie azotanowej oraz w amonowej. Azot azotanowy może jednak stymulować rośliny do dalszego krzewienia a poza tym 1 kg azotu zawarty w saletrze amonowej jest droższy niż w RSM i moczniku.

Poleć
Udostępnij