Najlepiej plonujące odmiany pastewne jęczmienia ozimego w 2019 roku

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: dr hab. inż. Arkadiusz Artyszak | artyszak@apra.pl
06-09-2019,6:35 Aktualizacja: 17-09-2019,13:57
A A A

Plony najlepszych odmian w doświadczeniach PDO dochodziły do prawie 84 dt/ha na przeciętnym poziomie agrotechniki i przekraczały 96 dt/ha na wysokim poziomie agrotechniki.

Różnica w plonie najwyżej i najniżej plonującej odmiany pastewnej jęczmienia ozimego wyniosła odpowiednio 10 proc. wzorca (8,1 dt/ha) i 13 proc. (12,4 dt/ha) (tab. 1).

 Tabela 1. Plonowanie odmian pastewnych jęczmienia ozimego w doświadczeniach PDO w 2019 r.

Odmiany

Plon ziarna (% wzorca)

a1 - przeciętny poziom agrotechniki

a2 - wysoki poziom agrotechniki

Wzorzec, dt/ha

81,3

93,4

Najlepsza 

Najgorsza

103

93

103

90

Źródło: COBORU 2019.

W pierwszej dziesiątce najlepiej plonujących odmian pastewnych jęczmienia ozimego nie ma ani jednej polskiej odmiany (tab. 2).

kłosy, jeczmień ozimy, plantacja

Nowe odmiany jęczmienia, pszenżyta i żyta ozimego

Do Krajowego Rejestru trafią nowe odmiany jęczmienia ozimego (4), pszenżyta i żyta ozimego (po 3). Wszystkie odmiany jęczmienia ozime pochodzą z hodowli zagranicznych i wszystkie są wielorzędowe; 3 - pastewne, a jedna - browarna. Jedna z nowych...

Tabela 2. Dziesiątka najwyżej plonujących odmian pastewnych jęczmienia ozimego w badaniach PDO w 2019 r.

Lp.

Odmiana

Plon ziarna (% wzorca)

a1 - przeciętny poziom agrotechniki

1

Jakubus

103

2

Melia

102

3

Antonella

100

4

KWS Flemming

100

5

SU Jule

100

6

Mirabelle

100

7

KWS Higgins

99

8

KWS Astaire

99

9

Zenek

98

10

Yukon

98

a2 - wysoki poziom agrotechniki

1

Jakubus

103

2

Melia

103

3

KWS Higgins

101

4

KWS Astaire

101

5

Antonella

99

6

KWS Flemming

99

7

SU Jule

99

8

Mirabelle

98

9

Yukon

98

10

KWS Kosmos

98

                                                                                           Źródło: COBORU 2019.

Wśród najlepiej plonujących odmian jęczmienia ozimego największą zimotrwałością charakteryzowały się odmiany Zenek i Yukon (tab. 3). W ich przypadku zimotrwałość wyniosła 5,5 stopnia. Należy bardzo jasno podkreślić, że oceny te nie są porównywalne z innymi gatunkami zbóż.

kłosy, jęczmień ozimy

Jaką odmianę jęczmienia ozimego wybrać do siewu?

Najwcześniej wysiewanym gatunkiem zbóż ozimych jest jęczmień. Już teraz warto pomyśleć o wyborze najlepszych odmian. Pomocą są Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województw aktualizowane co roku przez COBORU na podstawie...

Tabela 3. Zimotrwałość najwyżej plonujących odmian pastewnych jęczmienia ozimego w badaniach PDO w 2019 r.

Lp.

Odmiana

Zimotrwałość, skala 9-stopniowa

1

Zenek

5,5

2

Yukon

5,5

3

Jakubus

5

4

Melia

5

5

Antonella

5

6

KWS Flemming

5

7

SU Jule

5

8

Mirabelle

5

9

KWS Kosmos

5

10

KWS Astaire

4,5

11

KWS Higgins

4,5

Skala 9-stopniowa: 9 - zimotrwałość bardzo duża, 5 - średnia, 1 - bardzo mała, na tle gatunku.

Źródło: COBORU 2019

Poleć
Udostępnij