Najlepiej plonujące odmiany owsa w 2018 roku

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: dr inż. Arkadiusz Artyszak I artyszak@apra.pl
12-10-2018,6:45 Aktualizacja: 12-10-2018,6:47
A A A

Plonowanie wzorca owsa w doświadczeniach PDO w 2018 r. wyniosło 60,2 dt/ha i było mniejsze niż w 2017 r. (69,5 dt/ha) i w 2016 r. (64,0 dt/ha). Dane te nie powinny dziwić, gdy weźmie się pod uwagę fakt, że owies jest najbardziej wrażliwym gatunkiem zbóż jarych na suszę. Ta zaś dotknęła w tym roku znaczną część naszego kraju.

Owies badany jest tylko na przeciętnym poziomie agrotechniki, bo w praktyce najczęściej nie uprawia się go intensywnie. Różnica w plonowaniu najlepszej i najgorszej odmiany owsa wyniosła 6 proc. wzorca (3,6 dt/ha) (tab. 1).

jęczmień jary, kłosy, pole

Nowo zarejestrowane odmiany zbóż jarych

Po tegorocznym posiedzeniu komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych, która pozytywnie zaopiniowała zamierzenia wpisania do Krajowego Rejestru 18 nowych odmian zbóż jarych, dyrektor COBORU wydał postanowienie o wpisaniu do KR 10...

Tabela 1. Plonowanie odmian oplewionych owsa w doświadczeniach PDO w 2018 r.

Odmiany

Proc. wzorca

Wzorzec, dt/ha

60,2

Najlepsza 

Najgorsza

102

96

Źródło: COBORU 2018.

W pierwszej dziesiątce najlepiej plonujących odmian oplewionych owsa znalazły się 3 odmiany zagraniczne (Lion, Monsun i Armani), pozostałe to krajowe (tab. 2).

Wszystkie odmiany są wpisane do Krajowego Rejestru.

Tabela 2. Dziesiątka najwyżej plonujących odmian oplewionych owsa w badaniach PDO w 2018 r.

Lp.

Odmiana

Proc. wzorca

1

Harnaś

102

2

Lion

101

3

Monsun

101

4

Kozak

101

5

Romulus

100

6

Bingo

100

7

Elegant

100

8

Armani

100

9

Komfort

99

10

Agent

99

Z odmian nagich najwyżej plonowała odmiana Nagus (74 proc. wzorca), niewiele gorzej Amant i Siwek (po 73 proc.). 

Źródło: COBORU 2018.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj